--

-

-


Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Dutch Heraldry Society

-

Home ---- Bestuur ---- Vrienden ---- Blazoen ---- Wapenbrieven ---- Heraldische dag ---- Links

-

 

-

-


Beleidsplan 2015-2018

 

Het NGH wil het cultureel heraldisch erfgoed onder de aandacht blijven brengen van grote groepen mensen. Dit door een platform te vormen van deskundigen, heraldici samen te brengen, het uitgeven van een kwartaalblad, het registreren van familiewapens, het organiseren van een Dag van de Heraldiek en op enige andere wijze.

 

Het streven is om in 2015 de kern van ons genootschap, het heraldisch tijdschrift Blazoen, van de grond te krijgen. Voor de eerste jaren is dit zeker niet denkbaar zonder externe sponsoren. Wij hopen het eerste jaar een vriendental van 50 te overschrijden en in de jaren tot 2020 tot minimaal 250 om tegen die tijd minder afhankelijk te zijn van externe sponsoren.

 

Vriend/donateur/sponsor worden kan iedereen met of zonder familiewapen. Veel vrienden hebben reeds een familiewapen of zijn van plan een nieuw eigen wapen te laten registreren. Onze vrienden zijn geïnteresseerd in meerdere aspecten van de heraldiek, bijvoorbeeld als kunstvorm, als wetenschap, of als hobby. Deze interesse kan beroepsmatig zijn.

 

Kwartaalblad Blazoen

Het eerste nummer van Blazoen staat gepland voor begin mei 2015. Daarna moeten er in 2015 nog twee nummers volgen. Het streven is om het vanaf 2016 vier maal per jaar uit te geven.

 

Registreren van Familiewapens

In Nederland staat het een ieder vrij om een familiewapen te registreren en dit wordt gedaan bij verschillende al dan niet commercieel getinte organisaties. Sommige organisaties zijn afhankelijk van één persoon, andere organisaties zijn een nevenactiviteit van een historische of genealogische vereniging.

Tot 2014 had het Centraal Bureau voor de Genealogie de naam het meest degelijk, onafhankelijk en blijvend te zijn. Helaas is daar gekozen met registreren te stoppen.

Bij een combinatie met een genealogische vereniging blijft heraldiek vaak een ondergeschoven kindje, dat als een beetje excentrieke hobby klinkt en het blijkt ook niet altijd een garantie voor continuïteit.

Het NGH streeft er naar om op termijn zoveel mogelijk de versnippering tegen te gaan en de reeds bestaande knowhow/krachten te bundelen.

Het NGH hoopt uiteindelijk dat de kwaliteit van heraldiek in de Nederlanden gewaarborgd wordt door één instituut, één erkende autoriteit. Erkend door heraldici maar bij voorkeur ook erkend door de overheid.

 

Het registreren van wapens (nieuw of nog niet geregistreerde oude wapens) is zonder twijfel een stimulans voor de heraldiek. Het voeren van een familiewapen moet niet elitair blijven maar juist voor iedereen toegankelijk zijn om op die manier zijn familieband te benadrukken maar dan wel goed vastgelegd en juist uitgevoerd.

In de Bataafse Republiek was het wegkappen van familiewapens een manier om égalité uit te dragen, beter is het om juist te koesteren wat er nog is en te stimuleren dat zo veel mogelijk families een eigen familiewapen aannemen.

 

Dag van de Heraldiek

Jaarlijks gaan wij een Dag van de Heraldiek organiseren met een lezing en een heraldische markt om geïnteresseerden in heraldiek samen te brengen.

De intentie is om dit vanaf 2016 op de zaterdag rond de "International Day of Heraldry" (10 juni) te doen.

 

Archief

Het opbouwen van een eigen archief, mede door het bundelen van bestaande archieven is een van de doelstellingen voor de komende jaren. Voor de huisvesting zullen fondsen aangeboord moeten worden of anderszins ondersteuning verkregen.

-

-

 

-© NGH
sinds 2014

Sitemap

-