-

-

-


Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Dutch Heraldry Society

-

Home ---- Bestuur ---- Vrienden ---- Blazoen ---- Wapenbrieven ---- Heraldische dag ---- Links

-

 

-

Wapenbrieven en registratie

-
Nederlands College van Herauten / Dutch Herald’s College

I.v.m. anti-spam, graag het e-mailadres kopiëren en plakken in uw mailadres regel

-
Voorzittend heraut / Chief herald
K.
(Klaas) Padberg Evenboer

E: padberg.evenboer@genootschap-heraldiek.nl


-

-


Heraut-secretaris / Herald and clerck and keeper of the records
drs. W. G. (Wibo) Boswijk
waarnemend / acting
E: herauten@genootschap-heraldiek.nl

-

-

Heraut-schilder / Herald painter
C.
(Cor) Böhms

 
E: bohms@genootschap-heraldiek.nl

/

/

-
Heraut-schilder / Herald painter
W. J. B. C. M.
(William) Coolen

 E: coolen@genootschap-heraldiek.nl
Heraut-genealoog / Herald genealogist
drs. M. (Maarten) van Bourgondiën


E: vanbourgondiën@genootschap-heraldiek.nl

Heraut / Herald
A. H.
(Ton) de Witte

 E: witte@genootschap-heraldiek.nl


Secretariaat / Secretariat


Akerstraat Noord 43
6446 XC Brunssum
E:
herauten@genootschap-heraldiek.nl

/

 

-© NGH
sinds 2014

Sitemap

-