Welkom bij het Genootschap voor Heraldiek


De Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is opgericht op 18 november 2014. Het bestuur maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland en tracht dit een halt toe te roepen en in positieve zin om te buigen middels een onafhankelijke organisatie op dit gebied.

De stichting NGH streeft het volgende na:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten:

 1. het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en
 2. het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld.

Belangrijke activiteiten van het NGH zijn:

 • Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen;
 • Het uitgeven van wapenbrieven aan geestelijken, corporaties en families;
 • Het vastleggen van drie wapenregisters:
 1. Kerkelijk wapenregister
 2. wapenregister Corporaties
 3. wapenregister Familienamen
 • Organisatie van een Heraldische dag eenmaal per jaar;
 • Het samenstellen van een Gilde der Heraldisch Kunstenaars met kwalitatief goede heraldisch ontwerpers en schilders als onze partners;
 • Het vormen van een (digitale) collectie op het gebied van Heraldiek.
 • Onderhoud van deze website van het Genootschap.

Collectie Hans Nagtegaal blijvend beschikbaar voor Vrienden van het NGH

De bekende heraldicus Hans Nagtegaal heeft voor zijn overlijden zijn heraldische en genealogische collecties geschonken aan het genootschap omdat hij wilde dat deze bronnen blijvend voor onderzoek toegankelijk zijn voor “Vrienden” van ons Genootschap.

In een unieke ‘Heraldische databank‘ zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Daarnaast heeft hij ook vele ‘Genealogieën‘ en biografieën van wapendragers geschreven,

Deze ‘Collectie Nagtegaal’ is beschikbaar op een afgeschermd deel van onze website. Onze vrienden krijgen een persoonlijke inlogcode waarmee zij toegang hebben tot deze collectie onder de rubrieken ‘Wapens > Heraldische databank‘ &  of ‘Genealogie > Hans Nagtegaal‘.


Vrijwilligers gezocht

Voor het uitbreiden van deze verzameling Familiewapens zoeken wij meerdere vrijwilligers die met internet en een tekstverwerker kunnen omgaan. Ook zoeken wij vrijwilligers die enigszins bekend zijn met het programma WordPress. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de wapenafbeeldingen zoeken wij iemand die overweg kan met Photoshop of een vergelijkbaar programma.

U kunt thuis op uw computer de wapens en teksten in uw eigen tempo invoeren. U krijgt van ons een aantal wapens en teksten die u door middel van knippen en plakken in de site plaatst. Het NGH draagt zorg voor ondersteuning. Help u mee deze prachtige databank op te bouwen?

Voor het vertalen van een deel van onze website naar de Franse taal zoeken wij één of meerdere vrijwilligers die de Franse taal goed beheersen.

Vrijwilligers worden verzocht contact op te nemen met Hans Duitgenius, duit77@gmail.com of via 06 38 26 81 93.

Vriend en/of vrijwilliger worden?

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf €35,- per jaar.

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt en kunt leveren, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat of u kunt ons mailen.