Blazoen Algemeen

Het bestuur streeft naar vier uitgaven per jaar.

Blazoen bevat onder andere:

  • Historische- en actuele heraldische gebeurtenissen.
  • De rubriek ‘Heraldiek anders’.
  • Een rubriek met vragen, wetenswaardigheden en reacties ‘Vrijkwartier’.
  • Publicatie van door het NGH geregistreerde heraldische wapens ‘Levende Heraldiek’.

Blazoen wordt verspreid onder de Vrienden van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Vrienden in het buitenland ontvangen Blazoen alleen in digitale vorm (PDF).

Kopij
Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek heeft een Redactie waar men zich kan aanmelden met kopij.

Kopij dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd, zonder gebruik van opmaak. Afbeeldingen als foto of tekening tenminste 300 dpi op het formaat van de uiteindelijke beoogde presentatie.

This post is also available in: Néerlandais Anglais Allemand