Inhoud Blazoen jaargang 4 (2018), nummer 4

Blazoen, jaargang 4, nr. 4Bladzijde
Van de redactie106
Klaas Padberg Evenboer: Een passiedrieluik in het Weerter gemeentemuseum107
Wim Schuurman: De wapens van vlaggen van het voormalige Koerland110
Hendrik Brouwer: Mary Tudor (Bloody Mary), koningin van Engeland117
David Hooghiemstra: De diocesane en bisschopswapens van Groningen-Leeuwarden en Rotterdam124
Van het bestuur139
Vrijkwartier: Rubriek met vragen, wetenswaardigheden en reacties
– rectificatie / aanvulling Blazoen 2018/3, p. 89
– onbekende wapens op zegelstempels in het vorig nummer
– afdrukken van zegelstempels
– ivoren ringetje
139

This post is also available in: Engels Duits Frans