Walschots – Overheid

Kees Walschots – Overheid

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van gemeenten, waterschappen e.d. ondergebracht in de rubriek ‘Overheden’. Deze 14 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Kerkelijk en Familiewapens.

Walschots – Kerkelijk

Kees Walschots – Kerkelijk

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van pausen, kardinalen, bisdommen e.d. ondergebracht in de rubriek ‘Kerkelijk’. Deze 71 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Overheden en Familiewapens.

Walschots – Kroon

Kees Walschots – Kroon

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van koninklijke of (oud) hoog-adellijke personen ondergebracht in de rubriek ‘Kroon’. Deze 41 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Overheden, Kerkelijk en Familiewapens.

Walschots – Families

Kees Walschots – families

De 390 familiewapens zijn verdeeld over 8 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Addens <-> Brinkman / 2 Broos <-> Van Engelenburg / 3 Engelsman <-> Van Helsdingen / 4 Hesterman <-> De Krom /
5 Kröner <-> Otto / 6 Overgouw <-> Schoneveld / 7 Schrandt <-> Verhulst /  8 Vermeulen <-> Zwitser

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Overheden en Kerkelijk.