Welkom bij het Genootschap voor Heraldiek

Die Stiftung Niederländische Gesellschaft für Heraldik (NGH) wurde am 18. November 2014 vom gegenwärtigen Vorstand in Hilversum gegründet. Der Vorstand ist besorgt über die Erosion und Zersplitterung der ‚heraldischen Landschaft‘ in den Niederlanden und versucht dieser Einhalt zu gebieten und im positiven Sinn zu verändern mittels einer auf diesem Gebiet unabhängigen Organisation.

Die Stiftung NGH hat folgende Ziele:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten:

 1. het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en
 2. het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld.

Wichtige Aktivitäten der NGH sind:

 • Veröffentlichung des heraldischen Magazins „Blazoen“.
 • Het uitgeven van wapenbrieven aan geestelijken, corporaties en families;
 • Het vastleggen van drie wapenregisters:
 1. Kerkelijk wapenregister
 2. wapenregister Corporaties
 3. wapenregister Familienamen
 • Organisation eines heraldischen Tages einmal pro Jahr.
 • Het samenstellen van een Gilde der Heraldisch Kunstenaars met kwalitatief goede heraldisch ontwerpers en schilders als onze partners;
 • Het vormen en behouden van (digitale) collectie´s op het gebied van Heraldiek.
 • Verwaltung der Website der Gesellschaft.

Vrijwilligers gezocht

Voor het uitbreiden van deze verzameling Familiewapens zoeken wij meerdere vrijwilligers die met internet en een tekstverwerker kunnen omgaan. Ook zoeken wij vrijwilligers die enigszins bekend zijn met het programma WordPress. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de wapenafbeeldingen zoeken wij iemand die overweg kan met Photoshop of een vergelijkbaar programma.

U kunt thuis op uw computer de wapens en teksten in uw eigen tempo invoeren. U krijgt van ons een aantal wapens en teksten die u door middel van knippen en plakken in de site plaatst. Het NGH draagt zorg voor ondersteuning. Help u mee deze prachtige databank op te bouwen?

Voor het vertalen van een deel van onze website naar de Franse taal zoeken wij één of meerdere vrijwilligers die de Franse taal goed beheersen.

Vrijwilligers worden verzocht contact op te nemen met Hans Duitgenius, duit77@gmail.com of via 06 38 26 81 93.

Vriend en/of vrijwilliger worden?

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf €35,- per jaar.

Wenn Sie als Freiwilliger mitwirken wollen und können, sind Sie herzlich willkommen.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat of u kunt ons mailen.

In Memoriam Ir. Johannes A.M.S. Halie de Hallois.

Op 1 augustus jongstleden is overleden onze geliefde John Halie de Hallois, voorzitter van de stichting het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH). Lees zijn ‘In Memoriam’


Collectie ‘Van Ettro’, een waardevolle aanvulling op de NGH-Bibliotheek

Eind 2021 werden wij benaderd door Geert-Jan van Ettro, één van de kleinkinderen van de heraldisch auteur Frans van Ettro (1909-1984). Namens de familie zocht hij een goede bestemming voor de vele aantekeningen en naslagwerken die Frans gebruikt heeft voor zijn heraldische werkzaamheden.

Ettro, Frans vanOngeveer dertig dozen met boeken en documenten, waarvan de inhoud gelukkig grotendeels goed beschreven is, zijn overgebracht naar onze bibliotheeklocatie in Brunssum. Daar zal onze bibliotheekcommissie de collectie verder beoordelen en toegankelijk maken.

Met de bibliotheek, in 2020 gevormd na een schenking uit de nalatenschap van dhr. van Ham, willen wij mede invulling geven aan ons speerpunt om de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch erfgoed te vergroten. De ‘Collectie van Ettro’ is hierop een substantiële aanvulling.

De bestuurs- en commissieleden zijn de familie natuurlijk zeer erkentelijk dat zij het NGH zien als een betrouwbare en passende hoeder van deze waardevolle nalatenschap. Wij danken de familie van Ettro dan ook hartelijk voor deze waardevolle schenking.


Collectie Hans Nagtegaal toegankelijk voor Vrienden

In een ‘Heraldische databank‘ heeft de, in 2020 overleden, heraldicus Hans Nagtegaal wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Daarnaast heeft hij ook vele ‘Genealogieën‘ en biografieën van wapendragers geschreven,

Deze ‘Collectie Nagtegaal’ is beschikbaar op een afgeschermd deel van onze website. Onze vrienden krijgen een persoonlijke inlogcode waarmee zij toegang hebben tot deze collectie. Het wapenregister van zijn Heraldisch Bureau uit de periode 2014-2020 is ook via onze website toegankelijk. (Zijn eerdere wapens zijn deels te zien via onze collega´s op Hogenda.)