Welkom bij het Genootschap voor Heraldiek


Die Stiftung Niederländische Gesellschaft für Heraldik (NGH) wurde am 18. November 2014 vom gegenwärtigen Vorstand in Hilversum gegründet. Der Vorstand ist besorgt über die Erosion und Zersplitterung der ‚heraldischen Landschaft‘ in den Niederlanden und versucht dieser Einhalt zu gebieten und im positiven Sinn zu verändern mittels einer auf diesem Gebiet unabhängigen Organisation.

Die Stiftung NGH hat folgende Ziele:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten: het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’.


Collectie Hans Nagtegaal blijvend beschikbaar voor Vrienden van het NGH

De bekende heraldicus Hans Nagtegaal heeft zijn heraldische en genealogische collecties geschonken aan het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) omdat hij wil dat deze bronnen blijvend voor onderzoek toegankelijk zijn voor belangstellenden c.q. “Vrienden” van ons Genootschap.

Het NGH is Hans Nagtegaal natuurlijk zeer erkentelijk voor deze schenking en zijn verdere uitgebreide steun.

Uniek erfgoed beschikbaar voor onderzoek

Inmiddels is de ‘Collectie Nagtegaal’ beschikbaar  op onze website. Onze vrienden hebben daarvoor een persoonlijke inlogcode ontvangen waarmee zij toegang hebben tot deze collectie onder de rubriek ‘vrienden’ via de opties ‘Familiewapens‘ of ‘Genealogieën‘.

Hans Nagtegaal heeft als oud-projectleider heraldiek bij het CBG en bekend heraldisch tekenaar jarenlang een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein. Hij heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld.


Wichtige Aktivitäten der NGH sind:

  • Veröffentlichung des heraldischen Magazins „Blazoen“.
  • Het uitgeven van wapenbrieven aan geestelijken, corporaties en families;
  • Het vastleggen van drie wapenregisters:
  1. Kerkelijk wapenregister
  2. wapenregister Corporaties
  3. wapenregister Familienamen

Vrijwilligers gezocht

Voor het uitbreiden van deze verzameling Familiewapens zoeken wij meerdere vrijwilligers die met internet en een tekstverwerker kunnen omgaan. Ook zoeken wij vrijwilligers die enigszins bekend zijn met het programma WordPress. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de wapenafbeeldingen zoeken wij iemand die overweg kan met Photoshop of een vergelijkbaar programma.

U kunt thuis op uw computer de wapens en teksten in uw eigen tempo invoeren. U krijgt van ons een aantal wapens en teksten die u door middel van knippen en plakken in de site plaatst. Het NGH draagt zorg voor ondersteuning. Help u mee deze prachtige databank op te bouwen?

Voor het vertalen van een deel van onze website naar de Franse taal zoeken wij één of meerdere vrijwilligers die de Franse taal goed beheersen.

Vrijwilligers worden verzocht contact op te nemen met Hans Duitgenius, duit77@gmail.com of via 06 38 26 81 93.

Vriend en/of vrijwilliger worden?

Falls Sie sich für die Heraldik begeistern, können Sie ab 27,50 Euro pro Jahr ein Freund der Stiftung werden.

Wenn Sie als Freiwilliger mitwirken wollen und können, sind Sie herzlich willkommen.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat of u kunt ons mailen.


De e-mailadressen op onze website zijn niet aanklikbaar in verband met het voorkomen van Spam berichten. U wordt verzocht het e-mailadres te kopiëren naar uw mailprogramma.

Wapenregister NGH