RIDDERS VAN DE OUDE WAND - HD en Blazoen 2023

Heraldische dag, 7 oktober 2023

De Heraldische Dag wordt gehouden in 

De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4 in ‘s Hertogenbosch.

Parkeergarages: Wolvenhoek (niet erg ruim, maar dichtbij) of Sint-Jan (ruim, maar iets verder lopen)  / De Toonzaal is 11 minuten lopen van NS-station ‘s Hertogenbosch 

Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11 uur.

Parkeergarages: Wolvenhoek (niet erg ruim, maar dichtbij) of Sint-Jan (ruim, maar iets verder lopen)  / De Toonzaal is 11 minuten lopen van NS-station ‘s Hertogenbosch.

Aanvankelijk was de dag gepland in de Markiezenhof, maar de mondelinge overeenkomst is niet nagekomen en er is geen vertrouwen in een goede afloop. Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer.

U kunt genieten van drie lezingen en de Heraldische Markt.

In een actualisatie melden we u graag dat we drie lezingen kunnen aanbieden op de heraldische dag:

  • Klaas Padberg Evenboer geeft een voordracht over een muurschildering met ridders die in 1960 in Zutphen is ontdekt. Het is een uniek en beduidend voorbeeld van een laatgotische, profane wandschildering in Nederland. Ook uniek omdat het mogelijk de oudste afbeeldingen is van de ‘Negen Besten’ in Europa. De lezing is een aanvulling en verdieping op zijn artikel in Blazoen 2023, nummer 2, april-mei-juni.
  • Evrard van Zuylen van Nyevelt biedt ons een blik in de toekomst van de heraldiek, het heraldisch onderzoek in het bijzonder. In zijn lezing, ‘Identificatie van heraldische wapens met kunstmatige intelligentie (AI)‘ vertelt hij over zijn webapplicatie ‘Webaldic⊕‘ (Van de, Engelstalige, website “Webaldic biedt een snelle, relevante, nauwkeurige en eenvoudige tool waarmee u een groot aantal wapenschilden kunt doorzoeken en vindt wat u zoekt.”)
  • Ralf Hartemink, deskundige op het gebied van de communale heraldiek,  neemt ons ter afsluiting mee in de traditie van de grootste heraldische uitgaven uit de geschiedenis, De Heraldische Albums van ‘Koffie Hag⊕‘.

Wij danken deze drie deskundigen voor hun bijdragen en kijken uit naar hun verhalen.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dat dan snel alsnog!

Aanmelden kan via onze voorzitter, Hans Duitgenius, e-mail: duit77@gmail.com (of via reguliere post: Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond)

Uw deelname als bezoeker is definitief na ontvangst van uw betaling van een aandeel in de organisatiekosten:

Vrienden en partners: € 35,- p.p.; “nog geen vriend”: € 40,- p.p.

(deze bedragen zijn inclusief lunch en borrel na afloop)

Uw deelnamekosten graag overmaken op rekening: NL52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Ned. Genootschap v. Heraldiek., Vermeldt u als omschrijving graag > Heraldische dag 2023