ANBI en het NGH


ANBI-informatie

Het NGH is op 6 juli 2015 door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) met de aanvullende status als ‘Culturele ANBI instelling’. U kunt de geldigheid van onze ANBI-status controleren op de site van de belastingdienst : https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Periodieke schenkingen aan onze organisatie zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek  nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)


Wie is Wie

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Leeuwenburg 6, 2804 WN Gouda. Onder het NGH vallen entiteiten zoals het bestuur, secretariaat, College van Herauten, redactie van het tijdschrift Blazoen, websitecommissie, Gilde der Heraldisch Kunstenaars,.

Bestuurssamenstelling

De stichting NGH wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden met de volgende functies:

  • voorzitter
  • vicevoorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • bestuurslid (algemeen)

KVK nummer

Het NGH is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers:

  • KvK 61969702
  • RSIN 854572363

Contactgegevens

Mocht u iets met het bestuur van het NGH willen bespreken, melden of hebt u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het NGH-bestuur:

Telefonisch via:

+31 6 10 51 87 73

Via een e-mail naar:

Uw formele verzoeken ontvangen we graag via:

Secretaris van het NGH
Leeuwenburg 6
2804 WN Gouda

Voor vragen of financiële aangelegenheden kunt u direct contact opnemen de penningmeester, via:

Via een e-mail naar:

penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Uw brieven over deze aangelegenheden kunt u sturen naar:

Penningmeester van het NGH,
Akerstraat Noord 43,
6446XC Brunssum.


Doelstelling van het Genootschap

“Het bevorderen van de uitoefening van heraldiek in Nederland en daarbuiten.” Dit onder andere door het uitgeven van het heraldisch blad Blazoen, opbouwen van wapenregisters, organiseren van de “Dag van de Heraldiek” (bijeenkomsten met heraldische thema’s en/of lezingen).

Beleidsplannen


Verantwoording

Uitgeoefende activiteiten

Financiële jaarverslagen


Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur en de commissieleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Reis en verblijfskosten worden door de betrokkenen zelf gedragen. Kosten die door de bestuurs- en commissieleden voorgeschoten worden namens de stichting en/of in de uitoefening van hun functie worden alleen op basis van een door het bestuur goedgekeurde declaratie vergoed.