Vorstand


Vorsitzender

ir. J. A. M. S. (John) Halie de Hallois

E: voorzitter@genootschap-heraldiek.nl

Bestuurslid vanaf de oprichting van de stichting op 18 november 2014 tot zijn overlijden op 1 augustus 2022