Laatste nummer

Blazoen, jaargang 6, nr 4
Van de redactie110
Ad J. de Jong: De wapenkaarten van Caspar Specht (1654-1710)111
Tony Joosen: Albrecht Dürers ‘Carolus Rex Hispaniae’114
Anton C. Zeven: Waar is het gebleven? Het album amicorum van Johann van Sallandt122
Klaas Padberg Evenboer: Een 500 jaar oud geslacht uit Bazel: Ryhiner124
Bernard Grothues: David P. Burkart, een heraldicus uit Wisconsin, USA127
Jaap Roëll: De gelijkenis tussen het wapenschild van Sint Eloy en dat van de familie Wttewaall131
Levende Heraldiek: Wapenbrieven van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek136
Vrijkwartier:
– Grafzerk van een onbekende dame uit 1509 (2)
– Wapen Van der Werve: een aanvulling
– Andermaal Godin: een gemiste kans verbeteringen aan te brengen en fouten te herstellen
– Een onbekend alliantiewapen in een ‘album amicorum’
– Rectificatie
– Wapens op een broodplank
– Heraldische stadswandeling in ‘s-Hertogenbosch
139