Dag van de Heraldiek

Het NGH probeert jaarlijks een Dag van de Heraldiek (Salon d’Héraldique) te organiseren in een geschikte heraldische omgeving.


Heraldische Dag 2021, 9 oktober in Utrecht

Wie zich weer eens wil onderdompelen in de schoonheid van heraldiek (en welke liefhebber en geïnteresseerde wil dit nu niet?!) is meer dan welkom op de Heraldische Dag 2021 die dit jaar op zaterdag 9 oktober as. te Utrecht wordt gehouden. De organisatie verzorgen we als Genootschap dit jaar samen met onze collega´s van het KNGGW.

Inmiddels is een inspirerende locatie gevonden. Wij komen bij elkaar in het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht waar wij te gast zijn bij de kanselarij van S.M.H. Orde van Malta.

Op deze dag is er plaats voor ontmoeting en gesprek met mede-heraldici. Ongetwijfeld valt er veel te ontdekken op de Heraldische markt waar kennisgemaakt kan worden met de aanwezige boekhandelaren, artiesten en verenigingen. Een tweetal inspirerende lezingen completeren het geheel.

De inloop is vanaf 10.30 uur en het programma start om 11.00 uur. De dag wordt vanaf 16.00 uur afgesloten met een borrel.

De kosten bedragen 25,00 euro p.p. (inclusief drankjes, lunch en borrel), vooraf te voldoen en over te maken op rekeningnr. NL52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek, o.v.v. HD 2021. Na de ontvangst van het bedrag wordt de deelname definitief.

Wij kunnen maximaal 80 deelnemers ontvangen. Meldt u zich dus tijdig aan.

Inschrijven kan vanaf heden bij: Hans Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ, Helmond. E-mail: duit77@Gmail.com .

Nadere informatie over het programma volgt nog. Heeft u zelf vragen, dan kunnen deze gesteld worden aan Hans Peijnenburg peijnenburg@knggw.nl  (KNGGW), of Hans Duitgenius (NGH).

Graag tot 9 oktober!

Indien het Corona-virus op enigerlei wijze alsnog een belemmering mocht vormen voor het doorgaan wordt de dag opnieuw uitgesteld tot een datum waarop een veilige en aangename bijeenkomst wel mogelijk is. Indien die dag u niet schikt wordt uw betaling zonder enige belemmering teruggestort.

De topprioriteit van beide besturen is uw gezondheid.


Helaas geen Heraldische Dagen in 2019 en 2020.

Helaas is ook heraldisch Nederland niet ontkomen aan de gevolgen van het Corona-virus in 2020. Hoe goed de situatie er voor de zomer ook uitzag, de verwachting was wel dat de 1,5 afstand nog nodig zou zijn. Hierdoor hebben we moeten besluiten de dag te verplaatsen naar 2021. Corona ging in 2020 niet samen  met ontmoeten, lezingen en onze heraldische markt.

Hoewel we teleurgesteld waren geen mooie dag voor u te kunnen organiseren bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Vlak voordat de Heraldische Dag oorspronkelijk gepland stond liepen de besmettingen weer sterk op, het bleek de start van de 2e golf.


Helaas is het ons niet gelukt om in 2019 een heraldische dag te organiseren. De implementatie van de prachtige collectie Nagtegaal op onze website heeft meer tijd gekost dan was verwacht.


2018 – Haarlem

Op zaterdag 10 november 2018 hebben wij, samen met de Sectie Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), een goed bezochte Heraldische Dag georganiseerd in Haarlem.

In de Janskerk, onderdeel van het Noord-Hollands Archief, waren die dag twee presentaties. Guus van Breugel sprak over de familieheraldiek tussen de 16de en 20ste eeuw en Willem de Jong vertelde over de wapens in het hoogkoor van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Tijdens het intermezzo tussen beide sprekers konden de aanwezigen een ronde doen op de Heraldische Markt en reikte Hans de Boo, hoofdredacteur van het ‘Heraldisch Tijdschrift’, de eerste twee exemplaren van ‘de Zilveren Bodebus’ uit. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van heraldiek.

Na de laatste presentatie was er de mogelijkheid om in de Grote of Sint-Bavokerk middels een rondleiding zelf de wapens op het hoogkoor te bewonderen. De dag werd afgesloten met een borrel.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Op zaterdag 29 april 2017 hebben we een geslaagde bijeenkomst gehad in het Zwanenbroedershuis van het ‘Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’ te ‘s-Hertogenbosch, met drie lezingen en een heraldische markt (met o.a. boeken, houtsnijwerk en schilders).

2021 Maltezerhuis, Utrecht

Wapem Orde van Malta op Maltezer Huis, Utrecht

2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

2017: ’s Hertogenbosch
1766

1768