Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Lagraauw

Schild: gedeeld: I in goud twee schuingekruiste zwaarden, boven vergezeld van een achtpuntige ster en beneden van een vogel met aan weerszijden een schijfje, alles zwart; II in zilver een beurtelings gekanteelde rode schuinbalk begeleid door zeven hermelijmstaartjes (3-4).
Helm: halfaanziend.
Wrong: zwart en goud.
Helmteken: een uitkomen onderarm van natuurlijke kleur, een schuinlinks geplaatst zilveren zwaard met gouden gevest in de hand houdend.
Dekkleden: rechts: zwart, gevoerd van goud; links: rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen werd gevoerd door Moses Mosesz. Lagroú (1634-1709) en afgebeeld bovenaan op het bord der tien geboden in de N.H. kerk te Dussen (1682).
Geregistreerd op verzoek van de heer H.C.A. Lagraauw wonend te Putten, zoon van Hendrik Cornelis Lagraauw en Antje Emmigje van Wingerden, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Moses Lagroú, soldaat onder kaptein Coumans 1633, onderwijzer te Nederhemert 1635. Hij huwde 1e vóór 1633 met Lijsbeth Pijck, huwde 2e Heusden 28 juni 1633 met Lijsbet Jansdr. van der Well, huwde 3e Well 4 maart 1635 met Merrike Joosten van Baerlecom.
Bron wapen: 
Mr. P.C. Blois van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie N.Brabant. Deel 1-blz.156-Dussen Ned. Herv. Kerk. Uitgegeven door A. Oosthoek Utrecht 1924. Opmerking: De N.H.Kerk te Dussen is door oorlogshandelingen in 1944-1945 verloren gegaan.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 6 maart 2020).
de_DEDeutsch