Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Tyndall

Schild: in zilver een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren merletten, en vergezeld van drie zwarte korenschoven.
Helm: aanziend.
Wrong: rood en zilver.
Helmteken: de zilveren kroon van de koning van het schaakspel.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.
Spreuk: AUDACTER FRUENS, TAMEN CONFIDENS
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen werd gevoerd door Joseph James Tyndall (1778-1848) planter in Nickerie in Suriname.
De aanvrager heeft het helmteken aangepast.
Geregistreerd op verzoek van de heer Drs. J.A.M.G. Tyndall, wonend te Maastricht, zoon van Augustinus Gerardus Tyndall en Alice Maria Meesters, voor de stamvader, Joseph James Tyndall en diens naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Joseph James Tyndall, geb. 1777, planter op de plantage Sealands, te Nickerie, overl. Nickerie 24 mei 1848. Hij huwde Elisabeth Hackett.
De grootvader van de aanvrager Alfred Ernest Johannis Tyndall, geb. Paramaribo 9 maart 1883, kwam in of vóór 1912 naar Nederland, werd employé Nederlandse Spoorwegen, overl. Antwerpen (B) 2 april 1961. Hij huwde Alkmaar 23 april 1912 Aleida Johanna Brunklaus.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 29 februari 2016).
de_DEDeutsch