Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Veeken

Schild: in groen een brug over een water, de randen rakende, vergezeld boven van twee St. Jacobsschelpen, alles zilver.
Helm: halfaanziend.
Wrong: groen en zilver
Helmteken: een zilveren ploegijzer.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Spreuk: EN ZO IS HET
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 1996 ontworpen door J. de Groot.
Geregistreerd op verzoek van de heer J.C.M. Veeken, wonende te Wognum, zoon van Nicolaas Veeken en Maria Rigarda Ootes, voor Ariën Vee(c)ken(t), geb. de Weere (onder Sijbekarspel ca. 1706, begr. Nibbixwoud 25 maart 1777. Hij huwde Sijbekarspel 19 april 1733 met Lijsbeth Jans.
De aanvrager stamt af van Adriaen Jacobs, jm. van Wognum 1704, overl. op de Veekent vóór 1718. Hij huwde Sijbekarspel 7 september 1704 met Grietje Adriaens, jd. van Sijbekarspel.
Zij hertr. Sijbekarspel 23 januari 1718 met Laurens Jansz. Veeckent, De twee kinderen uit het eerste huwelijk nemen de naam van hun stiefvader aan en noemen zich Veecken.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 27 augustus 2019).
de_DEDeutsch