Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Vries, de

Schild: gedeeld: I de Friese adelaar; II doorsneden: a in blauw een gouden korenschoof; b in zilver een zwart anker met een gouden ankertouw.
Helm: aanziend.
Wrong: blauw en goud.
Helmteken: een gouden weegschaal gaande over een omgekeerd zilveren zwaard met zwart gevest.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Spreuk: LIBERAE SUNT NOSTRAE COGITATIONES
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2006 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvrager.
Geregistreerd op verzoek van de heer Mr. M.B.F.D. de Vries, wonende Den Haag, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0054 (Rotterdam, 8 februari 2010).
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal.
de_DEDeutsch