Gilde der Heraldisch Kunstenaars

Als Nederlands Genootschap voor Heraldiek maken wij ons sterk voor een goede kwaliteit van de heraldiekbeoefening in Nederland. Ons beleid kent hiervoor twee speerpunten:

  • het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen via o.a. ons kwartaalblad Blazoen en heraldische dagen.
  • het stimuleren van de ‘levende heraldiek’ via o.a. het wapenbrieven, wapenregisters en dit ‘Gilde’ met heraldisch ontwerpers en schilders die aan onze kwaliteitseisen voldoen.

Levende heraldiek

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven en het hierbij betrekken van kwalitatief goede heraldisch ontwerpers en schilders. Zij zijn belangrijke partners voor ons in de dagelijkse praktijk, zij bepalen immers mede de kwaliteit van de hedendaagse heraldiek.

Ontwerpers en schilders die onze de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens als uitgangspunt onderschrijven, kunnen ons verzoeken toe te mogen treden tot ons Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK). Toelating is ter beoordeling van het Bestuur.

Portfolio

Opname in het Gilde betekent tevens opname in het gezamenlijke portfolio met wapenafbeeldingen die de gildeleden vervaardigen (geschilderd of (computer) getekend). Wij kunnen belangstellenden voor een wapenbrief die zich bij ons Genootschap melden in contact brengen met Gildeleden.

De leden van ons Gilde der Heraldisch Kunstenaars

Tot zijn overlijden was ook Hans Nagtegaal (voormalig Heraldisch Bureau Nagtegaal) lid van het gilde

Het symbool van ons Gilde, de Kraanvogel, is gemaakt door Henk ‘t Jong van het Heraldisch atelier de Raaf. Deze kraanvogel was eerder het symbool van van het ‘Heraldisch Gezelschap De Kraanvogel’ waarvan het huidige Gilde een herleving is.

Het oorspronkelijke Gezelschap was in 1991 opgericht, mede door Karel van den Sigtenhorst, en had als doel het op verantwoorde wijze omgaan met de normen van de heraldiek en afleveren van werk met een hoge kwaliteit te stimuleren.

Let op:

De gildeleden blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van, en een correcte afstemming met u als opdrachtgever over, de werkzaamheden. Het Genootschap is, in alle gevallen, geen partij in eventuele geschillen tussen gildeleden en u als opdrachtgever.

Secretariaat – Gilde der Heraldisch Kunstenaars

A: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum

T: 0455 2256 45

E: info@genootschap-heraldiek.nl

Bovenstaand e-mailadres is niet aanklikbaar i.v.m. anti Spam. Gelieve het adres te kopiëren naar uw mailprogramma.