Rouwkaart Hans Nagtegaal

Hans Nagtegaal overleden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat onze ‘Vriend van Verdienste’ Hans Nagtegaal op 2 juni j.l. is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Meer informatie over het werk van Hans hebben wij verzameld op zijn inschrijving als onze eerste ‘Vriend van Verdienste’. In het volgende nummer van Blazoen zullen wij hem verder gedenken.

Namens het bestuur en de commissieleden van het NGH,
Marcel van Vlaanderen
Sekretär