College van herauten


Voorzittend – / Opperheraut

K. (Klaas) Padberg Evenboer

E: padberg.evenboer@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-secretaris

drs. W. G. (Wibo) Boswijk

E: herauten@genootschap-heraldiek.nl

Böhms

Adviseur:

C. (Cor) Böhms

E: bohms@genootschap-heraldiek.nl

Adviseur:

W. J. B. C. M. (William) Coolen

E: coolen@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-genealoog

Ed Unger

Herold

R. J. P. M. (René) Vroomen

E: –

Herold

mr. A. H. (Ton) de Witte

E: witte@genootschap-heraldiek.nl

Secretariaat – Herauten NGH

A: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum

T: 0455 2256 45

E: herauten@genootschap-heraldiek.nl