Nederlandse heraldici

Naast de (voormalige) leden van ons Heraldisch Gilde zijn/waren de onderstaande personen van belang voor de Nederlandse heraldiek:

Daniel de Bruin, Ex-libris (1950 – 2010)

Henk  ‘t Jong, Heraldisch atelier de Raaf (1948)

Henri (H.W.M.J.) Kits Nieuwenkamp (1901 – 1979)

Cor Pama (1916 – 1994)

Johannes (J.B.) Rietstap (1828 – 1898)

Karel van den Sigtenhorst (1925 – 2015)

Johan (J.C.P.W.A.) Steenkamp (1865 – 1955)

Cees (Q.C.M.) Walschots (1943)


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst, na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van dit webportaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.