Freunde der Niederländischen Gesellschaft für Heraldik

Eine Anzahl Freunde unterstützt uns mit einem jährlichen Beitrag.

Onze Vrienden ontvangen hiervoor:

Collectie Nagtegaal: Uniek erfgoed beschikbaar voor onderzoek

De bekende heraldicus Hans Nagtegaal heeft in zijn carrière een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein en heeft de wens om de mogelijkheid tot verder onderzoek met deze informatie open te houden. Hij heeft zijn collecties geschonken aan de “Vrienden” van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek om zo te borgen dat zijn werk als daadwerkelijk als bron beschikbaar blijft.

Hans Nagtegaal, oud-projectleider heraldiek bij het CBG en bekend heraldisch tekenaar, heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld.

Wij hopen dat het beschikbaar houden van deze collectie een positieve bijdrage levert aan de continuering van het heraldisch erfgoed in Nederland. Als Genootschap streven we ernaar om de komende jaren, met hulp van extra vrijwilligers, de online-collectie uit te breiden naar ca. 10.000 familiewapens. Deze zijn al beschikbaar maar moeten nog wel stuk voor stuk aan de website worden toegevoegd.

Inlogcodes voor vrienden

Vrienden van het NGH hebben inmiddels een mail van onze Websitebeheerder “Make it Matter” ontvangen met inlogcodes om toegang te krijgen tot het besloten deel van onze website waar u in het menu onder “Vrienden” toegang heeft tot de Genealogieën en de Familiewapens van de collectie Hans Nagtegaal. Mocht u de mail niet hebben ontvangen, raadpleeg dan ook uw spambox. Indien een en ander toch niet lukt stuur dan even een mail naar Hans Duitgenius: duit77@Gmail.com

Vriend van ons Genootschap kunt u worden door:

overmaking van tenminste € 35,- per jaar op
banknummer (IBAN): NL52 INGB 0006 7414 57
BIC: INGBNL2A
ten name van Nederlands Genootschap voor Heraldiek.
Vermeld hierbij dan  s.v.p.: “Aanmelding Vriend”, met daarbij uw naam, adres en e-mailgegevens.

Na ontvangst van de betaling zal onze penningmeester de inlogcode voor de website voor u aanvragen en de verzending van Blazoen starten.

Eventueel kunt u uw contactgegevens en/of vragen via een e-mail zenden aan onze penningmeester via: penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Belastingaftrek – ANBI

Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box1). Dit is geregeld in de ‘Geefwet’ uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)