Vrienden van Verdienste

Het NGH kan niet bestaan zonder onze vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank uiten wij sinds 2020 o.a. door deze personen te benoemen tot

‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Op deze pagina stellen wij graag onze ‘Vrienden van Verdienste’ voor.

 • 2020/21-09 > William Coolen
 • 2020-09 > Walter A. Groen
 • 2020-02 > Hans K. Nagtegaal

William Coolen – 2020/21

William J.B.C.M. Coolen (1944), een veelzijdig graficus, draagt reeds vele jaren bij aan het levend houden van de heraldiek. Niet alleen in Nederland maar ook in de Belgische registers komen vele wapens van zijn hand voor. William zet zich al vele jaren actief in voor het verspreiden van kennis op het gebied van de heraldiek. Dat blijkt o.a. uit zijn betrokkenheid bij meerdere commissies van heraldische en historische organisaties.

Zo heeft hij ook vanaf het 1e uur zijn steun gegeven aan het NGH. William verdient onze blijvende dankbaarheid, ten eerste voor zijn niet aflatende inzet voor de vormgeving en inhoudelijk redactiewerk voor ons tijdschrift Blazoen. Dit doet hij ook al langdurig in de rol van waarnemend hoofdredacteur. Zonder zijn inzet zou het tijdschrift niet hebben kunnen ontstaan en zeker niet zo succesvol zijn geworden. William vervult daarmee een zeer belangrijke rol binnen het NGH. Blazoen is namelijk onmisbaar voor de verdere uitbouw en het vervullen van onze missie. Ten tweede is William ook een belangrijk adviseur en heraut-tekenaar in ons college van herauten.

Door de beperkingen rond de Corona-besmetting zijn meerder gelegenheden geannuleerd en heeft het helaas langer geduurd tot het bestuur William Coolen daadwerkelijk kon huldigen. Tijdens de eerste commissievergadering sinds 2019, in september 2021, heeft het bestuur haar eerdere besluit kunnen effectueren.

Als erkenning van zijn cruciale ondersteuning voor het realiseren van de
doelstellingen van het NGH, zowel voor Blazoen als het college van herauten, heeft het nbestuur op 26 september 2020 besloten William J.B.C.M. Coolen te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’. Bij een volgende geschikte (feestelijke) gelegenheid zal hij hiertoe worden gehuldigd.


Walter Groen – 2020

Walter Andreas Groen (Rotterdam 1945) is bij heraldisch Nederland al sinds het prille begin van het internet bekend met zijn website WAZAMAR. Met deze website heeft Walter nu al 25 jaar hulp geboden aan iedereen die geïnteresseerd is in de beoefening van genealogie en/of een overzicht wil krijgen van de in de Nederlanden bekende wapens. Vooral zijn vele pagina´s met de overzichten van – sinds 1971 – in Nederland en België geregistreerde wapens van grote waarde voor ons heraldisch cultuurgoed.

Walter Groen heeft zich, naast een beroepsmatige carrière als zeeman en later als militair bij de landmacht, al sinds zijn jonge jaren geïnteresseerd voor de genealogie en de heraldiek, op 18 jarige leeftijd is hij gestart met het uitzoeken van zijn eigen voorouders. Later is deze zoektocht uitgebreid met de voorouders van zijn echtgenote, zo hoopt hij alle voorouders van hun dochter in kaart te brengen. Deze verbondenheid met zijn vrouw en dochter komt ook tot uitdrukking in de naam Wazamar, die uit een samenstelling van hun voornamen is ontstaan.

De website Wazamar bestaat naast de al genoemde overzichten met verleende wapens ook uit indexen daartoe en achtergrondinformatie met praktische hulpmiddelen voor genealogisch en heraldisch onderzoek. Een ‘Genealogisch Vademecum’ mag hier zeker niet onvermeld blijven. Daarnaast speelt Wazamar zoals gezegd een centrale rol bij het toegankelijk maken van de decentrale wapenregisters in Nederland. Het voortbestaan daarvan is dan ook cruciaal. Wij zijn Walter dan ook zeer erkentelijk dat hij de zorg voor het in stand houden van zijn levenswerk aan het NGH heeft toevertrouwd.

Als erkenning voor zijn vele jaren inzet voor het verbreden van kennis over genealogie en in het bijzonder over de heraldiek en als aanvaarding van zijn opdracht aan het NGH heeft het bestuur op 26 september 2020 besloten Walter Andreas Groen uit Zeewolde te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

De website van het NGH is aangepast waardoor de essentiële onderdelen van Wazamar nu al via onze site toegankelijk zijn. Vanaf medio 2021 zal de site Wazamar.org alleen nog  zo toegankelijk zijn via deze ingang.

Publicatie:

 • Heraldische wapenregisters in de Nederlanden : Centraal Bureau voor de Genealogie, Nederlandse Genealogische Vereniging, Hollandse Vereniging voor Genealogie, Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Vlaamse Heraldische Raad / Wazamar. – [Maastricht : Siegmund, 2009]. – met illustraties; 22, 14, 112, 31, 9, 17, 15 pagina’s; 30cm; paperback

Hans Nagtegaal – 2020

Hans K. Nagtegaal (1946 – 2020) heeft als bekend heraldisch tekenaar jarenlang wapens ontworpen en een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein. Hij heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Met een schenking aan ons genootschap van deze grote heraldische en genealogische collecties familiewapens wilde hij dat deze blijvend toegankelijk blijven als heraldisch erfgoed in Nederland.

Dhr. Nagtegaal verdient niet alleen onze blijvende dankbaarheid voor deze schenking. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in zijn laatste jaar steeds zwaarder werd. Met al zijn bijdragen heeft dhr. Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Het bestuur heeft met grote dankbaarheid Hans K. Nagtegaal uit Delft op 28 februari 2020 benoemd tot de eerste ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Deze benoeming staat naast zijn reeds eerder ontvangen erkenningen:

 • Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud, 1 april 1993.
 • Erelid van de Genealogische Vereniging Prometheus, 1 april 1999
 • Erelid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2018.

Overlijden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat Hans Nagtegaal op 2 juni 2020 is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Selectie uit het heraldisch werk van Hans Nagtegaal1

 • Voormalig projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
 • Auteur van het Heraldisch Vademecum (2003), Familiewapens, zoeken – ontwerpen – registreren (2007), uitgaven van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Auteur van het Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2010).
 • Eigenaar Heraldisch Bureau Nagtegaal (1994- ).
 • Voormalig bestuurslid innovatie, heraldiek en PR bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Voormalig voorzitter van het Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Oprichter en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus 1973-1989, daarna bestuurslid tot 1999.
 • Ontwerper van diverse genealogische posters.
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van Kwartierstatenboeken, uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus (1978-2003).
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van het tijdschrift Kronieken, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus (1992-2000).
 • Initiatiefnemer en architect van de Heraldische Databank bij het CBG (1992), sinds 1997 in gebruik.
 • Initiatiefnemer en architect van de Hollandse Genealogische Databank bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2007).
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Delftse biografieën” 2012, een unit op de site van het Stadsarchief Delft met daarin meer dan 1.400 biografieën met afbeeldingen en wapens.
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Hollandse biografieën” 2013, een unit op de site van de Hollandse Vereniging voor Genealogie met daarin meer dan 1.200 biografieën met afbeeldingen en wapens.

H.K. Nagtegaal is verder (mede)auteur/samensteller/redactie/vormgever van de volgende boeken:

 • Kwartierstatenboeken, deel I t/m XVIII; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1978 t/m 2003).
 • Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I en II, uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1984, 1988).
 • Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1986);
 • Huwelijken te Delft 1812-1842, 1843-1872 en 1873-1902; uitg. Gen. Ver. Prometheus (1987, 1988 en 1990).
 • Het Rijnsburgse geslacht Nagtegaal, 17de eeuw tot heden, eigen uitgave Delft (1987).
 • Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel I en II ; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1988, 1990).
 • 60 jaar studie voor natuurkundig ingenieur te Delft (1928-1988); uitg. Faculteit der Technische Natuurkunde, TU Delft (1988).
 • Het geslacht Nagtegaal op de Zuidhollandse eilanden; 500 nakomelingen van Jan Nachtegael, 17de eeuw tot heden; eigen uitg. (1989).
 • Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht, eigen uitg. (2002).
 • Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 nakomelingen van Hughe Nachtegael, 14de eeuw tot heden; eigen uitg. (2003).
 • Heraldische Vademecum; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie (2003).
 • Familiewapens; zoeken – ontwerpen – registreren; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (2007).
 • Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitg. van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2012).

1.) Bron: Website van dhr. Nagtegaal, https://www.nagtegaal.org/referenties/ – bezocht op 29 februari 2020

Vrienden van Verdienste


2021

William Coolen


2020

Wapenschild Walter Groen (WAZAMAR)

Walter Groen


2020

Nagtegaal (Hans)

Hans Nagtegaal