Wapenbrieven Algemeen

Een wapenbrief  voor  familiewapen  of  organisatieWapenbrieven

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven voor zowel historische, als nieuwe wapens. Dit kan zowel voor uw familiewapen als voor (religieuze) organisaties. Daarbij wordt een centrale rol gespeeld door ons College van Herauten, een team van heraldisch deskundigen, dat informeert, adviseert en aanvragen voor wapenbrieven beoordeelt.

Bij de beoordeling wordt gelet op heraldische, historische en genealogische aspecten. Daarbij worden als basispunten gehanteerd dat een historisch familiewapen wordt gevoerd op grond van afstamming en vererving en dat een nieuw wapen erfelijk is.

Uitgeven van een Wapenbrief houdt in dat uw wapen met bijbehorende beschrijving (blazoenering) en eventuele afkomst, door het NGH wordt gecertificeerd en in ons register wordt opgenomen en online gepubliceerd.

Status en reikwijdte familiewapens in Nederland

Een Wapenbrief biedt helaas nog geen wettelijke bescherming. Alleen de familiewapens van families die tot de Nederlandse adel behoren en wapens van publiekrechtelijke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen e.d.) zijn wettelijk beschermd doordat zij bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld en verleend.

Wapenbrieven voor nieuwe familiewapens worden in principe gegeven ten behoeve van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen of, indien daar uitdrukkelijk om wordt verzocht, van de (groot)vader van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen. In het ‘Aanvraagformulier Registratie en Wapenbrief’ kunt u aangeven in wiens naam het wapen geregistreerd moet worden.

Doordat de gegevens uit de Wapenbrieven in onze registers op onze website en in het tijdschrift Blazoen worden gepubliceerd kan publieke consensus ontstaan over wie welk wapen voert. Tevens helpen onze registers bij het ontwerpen van nieuwe wapens. Goed heraldische gebruik vraagt om het voorkomen dat een nieuw wapen een dubbelingen is van, of zelfs te veel lijkt op, een reeds gebruikt wapen.

Gewährte Wappen werden in dem Wappenregister der NGH aufgenommen.