Blazoen jaargang 5, nummer 4

De laatste Blazoen van 2019 is gisteren toegezonden aan onze Vrienden. In dit nummer gaan wij op zoek naar het correcte wapen L’Ortye uit Hoensbroek, veranderende zegeltypen van stadsbestuurders tussen 1350 en 1650, variaties op het wapen van Bourgondië in het geval van bastaardij, nieuwe wapenbrieven van het NGH en meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Wilt u ook Vriend worden en Blazoen ontvangen? Zie https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden/