Schermafbeelding van de pagina 'Heraldiek" op KIEN

Heraldiek als immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. De heraldiek valt hier natuurlijk onder.

Sinds 5 oktober is ‘Heraldiek’ (via het NGH) toegetreden tot het Netwerk van het ‘Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland’ (KIEN). Dit is een netwerk van betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen.

Met deze erkenning en waardering wil NGH heraldiek onder het publiek meer bekend maken . De erkenning maakt het makkelijker om aan andere historische-, culturele- en erfgoed-organisaties en ook de overheid om ondersteuning te vragen bij de uitvoering van dit doel. Bijvoorbeeld bij het opsporen en -digitaal- toegankelijk maken van archieven en documenten.

Immaterieel en dynamisch erfgoed 

Anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en monumenten) is immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd. Het verbindt de gemeenschap die het beoefent en zich er mee identificeert. Immaterieel erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het vaak met passie en op vrijwillige basis beoefenen. 

Wat betekent opname in het Netwerk?

Het laat zien dat we als heraldische gemeenschap (beheerders, beoefenaars of direct betrokkenen) de uiting, werken en activiteiten erkennen als immaterieel erfgoed. Het is ook de 1e stap naar een verdere erkenning als historisch en levend vak-, onderzoeks- en sociaal-domein, opname in de ‘Inventaris’ en het ‘Register’.

Bekijk onze inschrijving op https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/heraldiek

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/heraldiek