Voorinschrijving Heraldische Dag 5 oktober

De Heraldische Dag vindt dit jaar plaats op 5 oktober aanstaande van 10-16 uur.

De Heraldische Dag zal dit jaar plaatsvinden in Wageningen en vallen binnen de Maand van de Geschiedenis. Het thema van 2024 van de Maand van de Geschiedenis is “Propaganda, nepnieuws, manipulatie en mythevorming”.

Op de dag zullen er enkele heraldische lezingen gehouden worden binnen bovenstaand thema en is er een uitgebreide Heraldische Markt met o.a. heraldische boeken en heraldisch kunstenaars. Tevens zal er een Heraldische Tentoonstelling te zien zijn.

Ook wordt de mogelijkheid geboden voor deelnemers om hun eigen heraldisch onderzoek te presenteren door middel van een poster (gratis).

Het programma zal gepubliceerd en geactualiseerd worden op de website van de NGH : https://genootschap-heraldiek.nl/

De kosten bij voorinschrijving tot 15 september 2024 bedragen 35 Euro voor Vrienden van de NGH, 40 Euro voor niet Vrienden en 20 Euro voor studenten (op vertoon collegekaart 2024/2025). 

Bij betaling na 15 september of op de dag zelf komt daar 5 Euro bij.

Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de kosten.

Toegang tot de heraldische markt en tentoonstelling is gratis maar geeft géén recht op toegang tot de lezingen, de lunch, koffie of thee.

Voorinschrijving kan via dit formulier.

Voorinschrijving Jubileumboek

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek bestaat in 2024 10 jaar. Dit 10-jarig jubileum wordt gemarkeerd met de uitgifte van een wapenboek. Alle wapenregistraties van de laatste 10 jaar (tot en met april 2024) zullen in het boek worden opgenomen. Het boek zal ongeveer 280 blz bevatten, met alle wapens in full-colour, 17×24 cm en hardcover.

Het boek wordt gepresenteerd op de komende Heraldische Dag. Deze zal op 5 oktober plaatsvinden in Wageningen. U kunt het boek daar in ontvangst nemen. Indien u het per post toegestuurd wilt hebben, zullen er portokosten in rekening gebracht worden.

Als voorintekenaar kunt u in bezit komen van dit jubileumboek voor een gereduceerde prijs.

Als Vriend van de NGH is de voorintekenprijs tot 1 april €34.90,-. Voor andere intekenaars geldt een prijs van €40,- .

Met een voorinschrijving verzekert u zich van een exemplaar, waarin uw naam opgenomen kan worden indien u daar prijs op stelt.

De verkoopprijs na sluiting van de inschrijving zal voor Vrienden €45,- (plus verzendkosten) en voor niet-Vrienden €50, plus verzendkosten) bedragen. Verzendkosten zijn €12,50 voor Nederland en België. Andere landen op aanvraag.

Het inschrijvingsfomulier vindt u hier

Gezocht: Vrijwilliger voor de sociale media

De wens van bestuur en commissies is de heraldiek en NGH meer bekendheid te geven via verschillende kanalen op de sociale media.

Hiervoor zoeken wij iemand met bekendheid en ervaring met genoemde media en met affiniteit voor
de heraldiek.

Bent u de persoon die we zoeken, of kent u iemand die ons hierbij behulpzaam zou willen zijn,
dan graag een e-mail naar de voorzitter: duit77@gmail.com
Nadere informatie: Hans Duitgenius: 0638 268 193