Heraldische bibliotheken NGH & HotW

De basis voor de NGH-heraldische bibliotheek bestaat uit de schenkingen van twee collecties aan boeken uit de nalatenschappen van twee heraldische auteurs Willem van Ham en Frans van Ettro. De heraldische boeken zijn intussen geregistreerd en toegankelijk gemaakt via de online toegankelijke catalogus.

Vrienden van het NGH zijn welkom om, op afspraak, langs te komen in Brunssum om werken in te zien en soms ook te te lenen. Indien het, naar het oordeel van de beheerder, mogelijk is kunnen de uit te lenen werken ook op uw kosten verzonden worden.

Ons bestuurslid Ralf Hartemink heeft persoonlijk een omvangrijke, en deels al digitale, collectie op het gebied van de overheids-heraldiek. Vrienden van het NGH kunnen hier ook gebruik van maken, zij kunnen op afspraak inzien en evt lenen onder dezelfde condities. Indien fysiek en/of juridisch mogelijk kan Hartemink ook scans aanleveren op verzoek. Zijn collectie vindt u op zijn website ‘Heraldry of the World‘:

Afbeelding van de catalogus van de bibliotheek 2022-11

Afbeelding van de catalogus van de NGH-bibliotheek

Indeling NGH-bibliotheek

Voor de ordening van de objecten in de bibliotheek én het vinden van individuele werken op inhoudelijke thema’s maakt onze bibliotheekcommissie gebruik van het onderstaande classificatieschema. Ook is het mogelijk om te zoeken op landen en (vooral Nederlandse) deelgebieden. De hoofdrubrieken vindt u in de catalogus terug als ‘Genre’, de daaronder liggende deelrubrieken en de gebieden vindt u als ‘Subjects’.  (Tijdens het verder vullen zal dit schema mogelijk op details nog aangepast/-gescherpt worden.)

de onderstaande rode teksten zijn links naar de betreffende rubriek in de catalogus

100 – Algemene literatuur heraldiek

110 – Bibliografieën en catalogi

120 – Handboeken, inleidingen en lexica Nederland

130 – Handboeken, inleidingen en lexica buitenland

140 – Tijdschriften e.d. (jaargangen)

150 – Heraldische jaarboeken

170 – Verzamelbundels, congresverslagen Nederland

180 – Verzamelbundels, congresverslagen buitenland

190 – Heraldische tentoonstellingen (catalogi) en prijsvragen

200 – Geschiedenis van de heraldiek en invloed van maatschappij

210 – Geschiedenis van de heraldiek – Chronologisch

230 – Kunst-historische beschouwing Heraldische manuscripten

240 – Sociaal-historische beschouwing ontstaan en gebruik van heraldiek  -> Bijvoorbeeld: de adel, ridderlijke eer, patriottisme, modern burgerschap; om het gebruik van heraldiek beter te kunnen duiden.

300 – Wapenrecht en wapenwezen

310 – Wapenrecht en regels (overheids-, familieheraldiek enz.)

320 – Inrichting van het wapenwezen (o.a. organisaties, functies)

330 – Beoefenaren van de heraldiek, herauten en heraldici -> Rollen, algemene beschouwingen en biografieën (niet van kunstenaars, die o.a. bij 550)

340 – Wapenbrieven en wapenregisters -> beschouwing, analyse; Registers zelf bij 600

350 – Specifieke heraldische gebruiken

351 – Adellijke heraldiek

352 – Familiewapens

353 – Territoriale wapens

354 – Krijgsmacht en heraldiek

355 – Religieuze heraldiek

356 – Andere instellingen

357 – Streekwapens, Wapenovereenkomst

358 – Wapenverandering en -verbetering

359 – Wapenmisbruik en oplichting

400 – Bestanddelen, Blazoenering en Symboliek van wapens

410 – Algemene heraldische terminologie en blazoenering

420 – Kleuren, metalen en pelswerk

430 – Schild (-vormen)

440 – Helmen en helmtekens

450 – Stukken en hun symboliek en vormgeving

451 – Heraldische figuren

452 – Hand- en huismerken

453 – Ambachtsmerken, beroepsmerken

454 – Monogrammen

455 – Overige

459 – Symbolen, tekens, merken, logo’s buiten de heraldiek -> bijvoorbeeld edelstenen, gilden, heiligen of kruizen.

460 – Wapenspreuken, -kreten en Leuzen

470 – Uitwendige versieringen

480 – Badges en emblemen

490 – Sprekende wapens, Wapensagen en legenden

500 – Toegepaste kunst en Heraldiek

-> Biografische werken over heraldisch kunstenaars naar disciplines en werken waarin de toepassing en kunstuiting zelf centraal staat maar er (voldoende) aandacht is voor de heraldiek óf dat het werk ondersteunend kan zijn aan de identificatie van wapens die op voorwerpen staan.

501 – Merktekens ter identificatie voorwerpen (algemeen, inleidingen en handboeken)

510 – Wapens in/op kunst (algemeen, literair, identificatie)

520 – Heraldische vormgeving, stijlen en technieken

530 – Zegelkunst, maken van zegelstempels, zegelringen

540 – Penningkunst

550 – Schilder- en tekenkunst

560 – Architectuur en beeldhouwkunst

570 – Grafische kunst

580 – Kunstnijverheid (producten, sier- en gebruiksvoorwerpen)

590 – Kleding en attributen (incl. insignes)

600 – Verzamelingen, registers en afzonderlijke wapens van …

-> Kenmerk voor deze rubriek is dat de wapendrager of de verzameling zelf centraal staat. Bijvoorbeeld: ‘de zegels van de heren van Brederode’ of ‘de zegels van de regenten in Zwolle’ beide bij > 670 en
‘de heraldische muurschilderingen van Kasteel de Haar’ bij 610, en
De gemeentewapens van Henegouwen bij 635.

601 – Beschrijvingen, overzichten van wapenverzamelingen / wapenboeken

610 – Algemene (historische) manuscripten, wapenboeken en verzamelingen

620 – Dynastieën en vorstenhuizen

630 – Territoriale wapens van Nederland

635 – Territoriale wapens van andere landen

640 – Wapens en emblemen van krijgsmachtonderdelen

650 – Wapens van kerkelijke instellingen

660 – Wapens van instellingen en corporaties

670 – Wapens van families en personen

680 – Fantasiewapens en heraldische curiosa

700 – Aangetroffen objecten met wapens

-> het soort objecten (waarop wapens zijn afgebeeld) staan centraal; bijvoorbeeld ‘de grafzerken in Zwolle’ bij 712. ’De Goudse glazen’ bij 713 (maar, de ‘heraldische gids van de Goudse glazen’ bij 610)

710 – Bouwwerken

711 – Gevelstenen en ornamenten

712 – Grafmonumenten

713 – Glas-in-lood

714 – Gedenktekens buiten

720 – Zegels

721 – Zegels van familieleden

722 – Zegels in bestuurlijke functies en ambten

723 – Zegels van overheden en algemene instellingen

724 – Zegels van kerkelijke instellingen / functionarissen

730 – Wapens op penningen en munten

740 – Wapens op Ex libris

750 – Wapens op postzegels

760 – Wapens op andere objecten

800 – vacant

900 – Relatie met andere hulpwetenschappen en kennisgebieden

910 – Wapenuitrusting en toernooien

920 – Onderscheidingen en (ridder-)orden

940 – Vlaggenkunde en banistiek

950 – Genealogisch onderzoek

951 – Theorie en instructie

952 – Overzichten adellijke geslachten

953 – Overzichten andere geslachten (met heraldiek > 670)

955 – Genealogieën en biografieën

Voortgang invoer

Bezoekadres NGH-Bibliotheek

A: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum

Contact voor het maken van een afspraak

T: 0455 2256 45

E: herauten@genootschap-heraldiek.nl