Blazoen Algemeen

Heraldisch tijdschrift BlazoenHet bestuur streeft naar vier uitgaven per jaar van dit heraldisch tijdschrift. Hiermee hoopt het NGH de kennis te vergroten over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen. Wij hopen dat het kwartaalblad Blazoen in ons land het trefpunt zal zijn voor iedereen met interesse voor de heraldiek.

Blazoen bevat onder andere:

  • Historische- en actuele heraldische gebeurtenissen.
  • De rubriek ‘Heraldiek anders’.
  • Een rubriek met vragen, wetenswaardigheden en reacties ‘Vrijkwartier’.
  • Publicatie van door het NGH geregistreerde heraldische wapens ‘Levende Heraldiek’.

Blazoen wordt verspreid onder de Vrienden van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Kopij
Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek heeft een Redactie waar men zich kan aanmelden met kopij.

Kopij dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd, zonder gebruik van opmaak. Afbeeldingen als foto of tekening tenminste 300 dpi op het formaat van de uiteindelijke beoogde presentatie.