Last edition

Blazoen, jaargang 7, nr 1
Van de redactie2
Tony Joosen: Historie van de keizerskroon3
Redmer Alma: Het wapen van Nienoord8
David Hooghiemstra: Aflaatzegels en -stempels van Arcimboldus23
Levende Heraldiek: Wapenbrieven van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek27
Redmer Alma: In memoriam: Albertus J. Mensema (1946-2020)30
Vrijkwartier:
– Wapen Van Wisch te Kekerdom
– Onbekend alliantiewapen op gebrandschilderd glas
– Wapens op een broodplank
– Zegelstempel met onbekend wapen
– Een reactie op het album amicorum van Elisabeth Buyck
– Rectificatie
30
David Hooghiemstra: Het wapen van mgr. Bernd Wallet32