Walschots – Overheid

Kees Walschots – Overheid

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van gemeenten, waterschappen e.d. ondergebracht in de rubriek ‘Overheden’. Deze 14 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Ecclesiastical en Familiewapens.

Walschots – Kerkelijk

Kees Walschots – Kerkelijk

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van pausen, kardinalen, bisdommen e.d. ondergebracht in de rubriek ‘Kerkelijk’. Deze 71 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Overheden en Familiewapens.

Walschots – Kroon

Kees Walschots – Kroon

Binnen zijn collectie heeft Walschots de door hem geschilderde wapens van koninklijke of (oud) hoog-adellijke personen ondergebracht in de rubriek ‘Kroon’. Deze 41 wapens in deze rubriek vindt u hieronder.

Andere wapens vind u in de rubrieken: Overheden, Ecclesiastical en Familiewapens.

Voorinschrijving Jubileumboek

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek bestaat in 2024 10 jaar. Dit 10-jarig jubileum wordt gemarkeerd met de uitgifte van een wapenboek. Alle wapenregistraties van de laatste 10 jaar (tot en met april 2024) zullen in het boek worden opgenomen. Het boek zal ongeveer 280 blz bevatten, met alle wapens in full-colour, 17×24 cm en hardcover.

Het boek wordt gepresenteerd op de komende Heraldische Dag. Deze zal op 5 oktober plaatsvinden in Wageningen. U kunt het boek daar in ontvangst nemen. Indien u het per post toegestuurd wilt hebben, zullen er portokosten in rekening gebracht worden.

Als voorintekenaar kunt u in bezit komen van dit jubileumboek voor een gereduceerde prijs.

Als Vriend van de NGH is de voorintekenprijs tot 1 april €34.90,-. Voor andere intekenaars geldt een prijs van €40,- .

Met een voorinschrijving verzekert u zich van een exemplaar, waarin uw naam opgenomen kan worden indien u daar prijs op stelt.

De verkoopprijs na sluiting van de inschrijving zal voor Vrienden €45,- (plus verzendkosten) en voor niet-Vrienden €50, plus verzendkosten) bedragen. Verzendkosten zijn €12,50 voor Nederland en België. Andere landen op aanvraag.

Het inschrijvingsfomulier vindt u hier

Cor Böhms

Cor Böhms

Onderstaand een klein overzicht met 163 afbeeldingen van de heraldische werken van de Haagse heraldisch kunstenaar Cor Böhms. Na zijn studie aan de Koninlijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft hij vele wapens ontworpen en/of geschilderd. In zijn heraldische carrière, sinds 1975, is hij niet enkel werkzaam voor vele individuele opdrachtgevers en één van de vaste schilders in het Gilde dat gelieerd is aan ons Genootschap. Hij was/is ook  werkzaam voor de Hoge Raad van Adel, het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Genealogie en Wapenkunde (KNGGW) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). De meeste heraldische illustraties in de CBG-jaarboeken waren bijvoorbeeld van zijn hand. Ook tekende hij sinds 1993 alle wapens in de uitgaven van het “Nederlands Adelsboek”  en “Nederlands Patriciaat” (de ‘rode en blauwe boekjes’ ).

Cor vond een leermeester en inspirator de gerenommeerde heraldicus Karel van den Sigtenhorst. De stijl die door Van den Sigtenhorst is ontwikkeld is ook sterk herkenbaar in het werk van Cor.

De door Cor Böhms gemaakte familiewapens zijn hier verdeeld over 4 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Aardema <-> Knegjes / 2 Koken <-> Sterrenberg / 3 Stevelmans <-> Van Wouw, 17 onbekende wapens en 4 ontwerpen / 4 13 ontwerpen

Wapen (Anton) Zeven

Anton Zeven – Vriend van Verdienste

Walschots – Families

Kees Walschots – families

De 390 familiewapens zijn verdeeld over 8 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Addens <-> Brinkman / 2 Broos <-> Van Engelenburg / 3 Engelsman <-> Van Helsdingen / 4 Hesterman <-> De Krom /
5 Kröner <-> Otto / 6 Overgouw <-> Schoneveld / 7 Schrandt <-> Verhulst /  8 Vermeulen <-> Zwitser

Andere wapens vind u in de rubrieken: Kroon, Overheden en Ecclesiastical.

Rouwkaart Hans Nagtegaal

Hans Nagtegaal overleden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat onze ‘Vriend van Verdienste’ Hans Nagtegaal op 2 juni j.l. is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Meer informatie over het werk van Hans hebben wij verzameld op zijn inschrijving als onze eerste ‘Vriend van Verdienste’. In het volgende nummer van Blazoen zullen wij hem verder gedenken.

Namens het bestuur en de commissieleden van het NGH,
Marcel van Vlaanderen
Secretaris

Inloggegevens collectie Nagtegaal

Alle Vrienden van het NGH hebben als het goed is inmiddels inloggegevens ontvangen, waarmee ze de heraldische en genealogische collectie van Hans Nagtegaal kunnen raadplegen op onze website.

Mocht u als Vriend onverhoopt de email met inloggegevens heden nog niet binnen hebben, gelieve dan contact op te nemen met onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, bereikbaar via duit77@gmail.com