Voorinschrijving Jubileumboek – Verlengd tot 1 mei

Door het later dan verwacht versturen van Blazoen met een aankondiging van het jubileumboek is de inschrijfduur aangepast. U heeft nu nog tot het einde van de maand om u voor een gereduceerde prijs te verzekeren van een exemplaar in oktober. > Het inschrijvingsfomulier vindt u hier

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek bestaat in 2024 10 jaar. Dit 10-jarig jubileum wordt gemarkeerd met de uitgifte van een wapenboek. Alle wapenregistraties van de laatste 10 jaar (tot en met april 2024) zullen in het boek worden opgenomen. Het boek zal ongeveer 280 blz bevatten, met alle wapens in full-colour, 17×24 cm en hardcover.

Het boek wordt gepresenteerd op de komende Heraldische Dag. Deze zal op 5 oktober plaatsvinden in Wageningen. U kunt het boek daar in ontvangst nemen. Indien u het per post toegestuurd wilt hebben, zullen er portokosten in rekening gebracht worden.

Als voorintekenaar kunt u in bezit komen van dit jubileumboek voor een gereduceerde prijs.

Als Vriend van de NGH is de voorintekenprijs tot 1 mei €34.90,-. Voor andere intekenaars geldt een prijs van €40,- .

Met een voorinschrijving verzekert u zich van een exemplaar, waarin uw naam opgenomen kan worden indien u daar prijs op stelt.

De verkoopprijs na sluiting van de inschrijving zal voor Vrienden €45,- (plus verzendkosten) en voor niet-Vrienden €50, plus verzendkosten) bedragen. Verzendkosten zijn €12,50 voor Nederland en België. Andere landen op aanvraag.

Het inschrijvingsfomulier vindt u hier

Voorinschrijving Heraldische Dag 5 oktober

De Heraldische Dag vindt dit jaar plaats op 5 oktober aanstaande van 10-16 uur.

De Heraldische Dag zal dit jaar plaatsvinden in Wageningen en vallen binnen de Maand van de Geschiedenis. Het thema van 2024 van de Maand van de Geschiedenis is “Propaganda, nepnieuws, manipulatie en mythevorming”.

Op de dag zullen er enkele heraldische lezingen gehouden worden binnen bovenstaand thema en is er een uitgebreide Heraldische Markt met o.a. heraldische boeken en heraldisch kunstenaars. Tevens zal er een Heraldische Tentoonstelling te zien zijn.

Ook wordt de mogelijkheid geboden voor deelnemers om hun eigen heraldisch onderzoek te presenteren door middel van een poster (gratis).

Het programma zal gepubliceerd en geactualiseerd worden op de website van de NGH : https://genootschap-heraldiek.nl/

De kosten bij voorinschrijving tot 15 september 2024 bedragen 35 Euro voor Vrienden van de NGH, 40 Euro voor niet Vrienden en 20 Euro voor studenten (op vertoon collegekaart 2024/2025). 

Bij betaling na 15 september of op de dag zelf komt daar 5 Euro bij.

Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de kosten.

Toegang tot de heraldische markt en tentoonstelling is gratis maar geeft géén recht op toegang tot de lezingen, de lunch, koffie of thee.

Voorinschrijving kan via dit formulier.

RIDDERS VAN DE OUDE WAND - HD en Blazoen 2023

Heraldische dag, 7 oktober 2023

De Heraldische Dag wordt gehouden in 

De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4 in ‘s Hertogenbosch.

Parkeergarages: Wolvenhoek (niet erg ruim, maar dichtbij) of Sint-Jan (ruim, maar iets verder lopen)  / De Toonzaal is 11 minuten lopen van NS-station ‘s Hertogenbosch 

Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11 uur.

Parkeergarages: Wolvenhoek (niet erg ruim, maar dichtbij) of Sint-Jan (ruim, maar iets verder lopen)  / De Toonzaal is 11 minuten lopen van NS-station ‘s Hertogenbosch.

Aanvankelijk was de dag gepland in de Markiezenhof, maar de mondelinge overeenkomst is niet nagekomen en er is geen vertrouwen in een goede afloop. Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer.

U kunt genieten van drie lezingen en de Heraldische Markt.

In een actualisatie melden we u graag dat we drie lezingen kunnen aanbieden op de heraldische dag:

 • Klaas Padberg Evenboer geeft een voordracht over een muurschildering met ridders die in 1960 in Zutphen is ontdekt. Het is een uniek en beduidend voorbeeld van een laatgotische, profane wandschildering in Nederland. Ook uniek omdat het mogelijk de oudste afbeeldingen is van de ‘Negen Besten’ in Europa. De lezing is een aanvulling en verdieping op zijn artikel in Blazoen 2023, nummer 2, april-mei-juni.
 • Evrard van Zuylen van Nyevelt biedt ons een blik in de toekomst van de heraldiek, het heraldisch onderzoek in het bijzonder. In zijn lezing, ‘Identificatie van heraldische wapens met kunstmatige intelligentie (AI)‘ vertelt hij over zijn webapplicatie ‘Webaldic⊕‘ (Van de, Engelstalige, website “Webaldic biedt een snelle, relevante, nauwkeurige en eenvoudige tool waarmee u een groot aantal wapenschilden kunt doorzoeken en vindt wat u zoekt.”)
 • Ralf Hartemink, deskundige op het gebied van de communale heraldiek,  neemt ons ter afsluiting mee in de traditie van de grootste heraldische uitgaven uit de geschiedenis, De Heraldische Albums van ‘Koffie Hag⊕‘.

Wij danken deze drie deskundigen voor hun bijdragen en kijken uit naar hun verhalen.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dat dan snel alsnog!

Aanmelden kan via onze voorzitter, Hans Duitgenius, e-mail: duit77@gmail.com (of via reguliere post: Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond)

Uw deelname als bezoeker is definitief na ontvangst van uw betaling van een aandeel in de organisatiekosten:

Vrienden en partners: € 35,- p.p.; “nog geen vriend”: € 40,- p.p.

(deze bedragen zijn inclusief lunch en borrel na afloop)

Uw deelnamekosten graag overmaken op rekening: NL52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Ned. Genootschap v. Heraldiek., Vermeldt u als omschrijving graag > Heraldische dag 2023

Bezoek de Heraldische Dag, 7 oktober 2023

Catharinakapel Harderwijk

Update – Extra lezing – 15 oktober Heraldische Dag Harderwijk

Op 15 oktober organiseert het NGH weer een Heraldische dag, deze keer in Harderwijk. Naast de heraldische markt zijn er drie lezingen.
[1 oktober aankondiging extra lezing: Aan het einde van de middag zal Fred van der Zwan, secretaris van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) ons meenemen in zijn Onderzoek naar wapenbrieven en adelsdiploma´s in Duitsland en Oostenrijk].

In de ochtend verzorgd door dr.ir. Ralf Hartemink van de universiteit van Wageningen en de alom bekende website Heraldry of the world. De titel van zijn lezing is “Het wapenboek van Gerrit Hesman van 1708 – De overheidswapens in het 2e deel“.

In de middag zal Prof. dr. Luc Duerloo van de universiteit van Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad, ons, zeer passend in een oude kapel, vertellen over de afbeeldingen van heiligen in de gemeentelijke heraldiek van de Lage Landen in zijn lezing When the Saints went marching in.

Ralf Hartemink richt tevens een Heraldische tentoonstelling in puttend uit zijn omvangrijke collectie.

Catharinakapel Harderwijk
Catharinakapel Harderwijk

Aanmelding (het verkrijgen van aanvullende informatie) kan via onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, 0638 268 193, duit77@gmail.com.

De kosten zijn dit jaar voor onze Vrienden en hun partners: € 30,-. Van overige deelnemens vragen wij € 35,-

Adres: Klooster 1, 3841 EN Harderwijk. > Google maps: https://goo.gl/maps/sMyxrzWmanJKCZK3A

Goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Ruime parkeermogelijkheden in de omgeving. Op ca. 240 meter, 3 minuten lopen, vindt u bijvoorbeeld de Houtwalgarage > Google maps: https://goo.gl/maps/gSZNFZmj8G1n32QZA

Dag van de Heraldiek 2020 uitgesteld

Helaas hebben we moeten besluiten de Heraldische dag van 3 oktober 2020 helaas uit te stellen in verband met het Coronavirus. Wij hopen nu de dag alsnog te organiseren op een nog nader te bepalen dag in 2021. De insteek blijft ook om deze dag te houden bij de kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta.

Meer hierover op onze pagina over de Dag van heraldiek.

Wij hopen elkaar volgend jaar weer in gezondheid te kunnen ontmoeten.

Heraldische dag 2020, 3 oktober

Samen met het KNGGW organiseren we de Heraldische Dag 2020 op zaterdag 3 oktober as. Hiervoor hebben wij een inspirerende locatie gevonden: het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht waar wij te gast zijn bij de kanselarij van S.M.H. Orde van Malta.

Op deze dag is er plaats voor ontmoeting en gesprek met mede-heraldici. Ongetwijfeld valt er veel te ontdekken op de Heraldische markt waar kennisgemaakt kan worden met de aanwezige boekhandelaren, artiesten en verenigingen. Een tweetal inspirerende lezingen completeren het geheel.

Meer informatie over programma en aanmelding vindt u op onze pagina: Dag van de heraldiek.

Dag van de Heraldiek 2018

Op zaterdag 10 november verzorgen de afdeling Heraldiek van de Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) en het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) gezamenlijk een Heraldische Dag in Haarlem.

Voor het programma en om u aan te melden kunt u hier klikken.

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!

Dag van heraldiek

Dag van Heraldiek


Het NGH probeert jaarlijks een Dag van Heraldiek (Salon d’Héraldique) te organiseren in een geschikte heraldische omgeving.

Heeft u tips over een goede locatie voor een volgende Heraldische Dag of wilt u zich misschien aanmelden als spreker? Dat horen wij dan natuurlijk graag. Stuurt u in dat geval s.v.p. een e-mail aan onze voorzitter Hans Duitgenius, duit77@Gmail.com


2024 – Wageningen

De Heraldische Dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 5 oktober 2024  in de universiteit van Wageningen (locatie: Forum, gebouwnummer 102, eerste verdieping, volop gratis parkeergelegenheid) en valt binnen de Maand van de Geschiedenis. Het thema van 2024 van de Maand van de Geschiedenis is “Propaganda, nepnieuws, manipulatie en mythevorming”.

Op de Heraldische Dag zullen er enkele heraldische lezingen gehouden worden onder andere binnen bovenstaand thema en is er een uitgebreide Heraldische Markt met o.a. heraldische boeken en heraldisch kunstenaars.

Het voor het 10-jarig jubileum van het Genootschap uitgegeven wapenboek zal worden gepresenteerd. Alle wapenregistraties van de laatste 10 jaar (tot en met april 2024) bij het NGH zullen in dit boek worden opgenomen. U kunt het wapenboek via een voorinschrijving bestellen.

Tevens zal er een Heraldische Tentoonstelling te zien zijn. Als u als deelnemers zelf uw eigen heraldische onderzoeken, verzamelingen en/of werken wil presenteren, dan kan dat door middel van een poster (gratis).

Voorinschrijving voor de Heraldische Dag kan via dit formulier. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de kosten voor deelname aan de lezingen.
NB: Toegang tot de heraldische markt en tentoonstelling is gratis maar geeft u géén recht op toegang tot de lezingen, de lunch, koffie en thee.

Verdere details over de dag volgen later op deze site.


2023 – Den Bosch

De Heraldische Dag wordt gehouden zaterdag 7 oktober 2023  in Willem Twee de Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4 in Den Bosch.

Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11 uur.

Parkeergarages: Wolvenhoek (niet erg ruim, maar dichtbij) of Sint-Jan (ruim, maar iets verder lopen)  / De Toonzaal is 11 minuten lopen van Den Bosch CS.

Aanvankelijk was de dag gepland in de Markiezenhof, maar de mondelinge overeenkomst is niet nagekomen en er is geen vertrouwen in een goede afloop. Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer.

U kunt die dag weer genieten van drie lezingen en de Heraldische Markt.

Lezingen

Klaas Padberg Evenboer geeft een voordracht over een muurschildering met ridders die in 1960 in Zutphen is ontdekt. Het is een uniek en beduidend voorbeeld van een laatgotische, profane wandschildering in Nederland. Ook uniek omdat het mogelijk de oudste afbeeldingen is van de ‘Negen Besten’ in Europa. De lezing is een aanvulling en verdieping op zijn artikel in Blazoen 2023, nummer 2, april-mei-juni.

Evrard van Zuylen van Nyevelt biedt ons een blik in de toekomst van de heraldiek, en het heraldisch onderzoek in het bijzonder. In zijn lezing ‘Identificatie van heraldische wapens met kunstmatige intelligentie (AI)‘ vertelt hij over zijn webapplicatie
Webaldic⊕
Deze applicatie biedt een snelle, relevante, nauwkeurige en eenvoudige tool waarmee een groot aantal wapenschilden doorzocht kan worden.

Ralf Hartemink, deskundige op het gebied van de communale heraldiek, neemt ons mee in de traditie van de grootste heraldische uitgaven uit de geschiedenis, de heraldische albums van:
 ‘Koffie Hag⊕‘.

Wij kijken uit naar hun lezingen.

Deelnemers aan de Heraldische Markt zijn onder andere:

 • Rob Meijerink – antiquariaat met heraldische boeken.
 • Marc van de Cruys – antiquariaat met heraldische boeken en tijdschriften.
 • Ralf Hartemink – diverse soorten heraldische attributen en verzamelingen.
 • CBG afdeling Heraldiek.
 • William Coolen – heraldisch schilder en heraut.
 • Prisca van Dessel – heraldisch schilder.
 • Harma Huisman – glas-in-lood-werken en het brandschilderen van familiewapens.
 • Cedric Pauwels, wapenboek van de Koninklijke Familie  van België.
 • Theun Nouwens van lijstenmakerij de Boselie (Den Bosch) van Sander van Boekel met zijn houten heraldische wapens.
 • NGH – wapenregistraties, Blazoen en website.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dat dan snel!

Aanmelding en kosten

Via e-mail: duit77@gmail.com

Via post: Hans Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond

Vrienden en partners: € 35,- p.p.; “nog geen vriend”: € 40,- p.p.

(deze bedragen zijn inclusief lunch en borrel na afloop)

De deelnamekosten graag overmaken op rekening

(IBAN): NL52 INGB 0006 7414 57

BIC: INGBNL2A

t.n.v. Ned. Genootschap v. Heraldiek, met vermelding van ‘Heraldische Dag 2023‘.

De deelname is definitief na ontvangst van uw betaling.


2022 – Harderwijk

De Heraldische Dag voor 2022 vond plaats op 15 oktober in de Catharinakapel in Harderwijk.

Adres: Klooster 1, 3841 EN Harderwijk. > Google maps: https://goo.gl/maps/sMyxrzWmanJKCZK3A

Het programma bevatte o.a. drie heraldische lezingen:

in de ochtend: dr.ir. Ralf Hartemink van de universiteit van Wageningen:

Het wapenboek van Gerrit Hesman van 1708 – De overheidswapens in het 2e deel.

in de middag: Prof. dr. Luc Duerloo van de universiteit van Antwerpen:

When the Saints went marching in – De afbeeldingen van heiligen in de gemeentelijke heraldiek van de Lage Landen.

en

Fred van der Zwan, secretaris van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) nam ons daarna mee in zijn Onderzoek naar wapenbrieven en adelsdiploma´s in Duitsland en Oostenrijk.

Ralf Hartemink trakteerde ons ook op een heraldische tentoonstelling met vele voorbeelden uit zijn collectie ‘Civic heraldry’. Dhr. Hartemink is al sinds 1995 dé drijvende kracht achter de website Heraldry of the World en heeft een toonaangevende collectie met ‘overheidsheraldiek’.

Heraldische Markt, met de deelnemers:

 • Rob Meijerink – Antiquariaat met heraldische boeken.
 • CBG afdeling Heraldiek.
 • Prisca van Dessel – Heraldisch schilder.
 • William Coolen – Heraldisch schilder en heraut.
 • Trudie Demoed – Kalligraaf en heraldisch schilder.
 • Iwan Klein – Zegelringen.
 • Nederlands College Heraldiek (NCH), wapenregistraties.
 • NGH, o.a. wapenregistraties, Blazoen en website.

2021  – Utrecht

Geïnteresseerden in heraldiek konden op 9 oktober 2021, ondanks nog steeds kleine beperkingen door de Corona-maatregelen, weer genieten van een ‘Heraldische Dag’.

De dag werd gehouden in de inspirerende locatie van het Maltezer Huis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht, waar we te gast waren bij de kanselarij van de ‘Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta – Associatie Nederland’. De verzorging  was verder een samenwerking tussen het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (KNGGW).

Wapenstoelen

Stoelen in het Maltezer Huis

Na een inleiding op de Orde en het Maltezer Huis door dhr. Jan-Willem van Oldeneel tot Oldenzeel, oud-Kapittellid, hebben tijdens het programma hebben nog twee sprekers ons meegenomen in de bevindingen van hun interessante onderzoeken. De eerste spreker was de heer Jelle Terluin, heraut Frisia I en tweede voorzitter van de Fryske Rie foar Heraldyk. In zijn lezing Rouwborden en Heraldiek nam hij de toehoorders mee naar de Friese Kerken. In de middag nam de heer Klaas Padberg Evenboer ons mee in zijn ontdekkingen in de lezing Hendrik van Heessel, wapenkoning der Ruwier: Herkomst, nageslacht en oeuvre.

Naast de genoemde lezingen viel er van alles te ontdekken op de ‘Heraldische Markt’ met heraldische literatuur, heraldische kunstenaars en aanverwante verenigingen en organisaties en tijdens de rondleidingen door het pand en de kapel. Ook was er vanzelfsprekend ruim plaats voor ‘ontmoeting en gesprek’ met mededeelnemers.

Wapens van overledenen in de kapel


2020 – geen

Ook heraldisch Nederland is niet ontkomen aan de gevolgen van het Corona-virus in 2020. Hoe goed de situatie er voor die zomer ook uitzag, de verwachting was wel dat de 1,5 afstand nog nodig zou zijn. Hierdoor hebben we moeten besluiten de Heralsische Dag te verplaatsen naar 2021. Gezondheid ging in 2020 niet samen met ontmoeten, lezingen en onze heraldische markt.

Hoewel we teleurgesteld waren geen mooie dag voor u te kunnen organiseren bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Vlak voordat de Heraldische Dag oorspronkelijk gepland stond liepen de besmettingen weer sterk op, het bleek de start van de 2e golf.


2019 – geen

Helaas is het ons niet gelukt om in 2019 een heraldische dag te organiseren. De implementatie van de prachtige collectie Nagtegaal op onze website koste meer tijd dan was verwacht.


2018 – Haarlem

Op zaterdag 10 november 2018 hebben wij, samen met de Sectie Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), een goed bezochte Heraldische Dag georganiseerd in Haarlem.

In de Janskerk, onderdeel van het Noord-Hollands Archief, waren die dag twee presentaties. Guus van Breugel sprak over de familieheraldiek tussen de 16de en 20ste eeuw en Willem de Jong vertelde over de wapens in het hoogkoor van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Tijdens het intermezzo tussen beide sprekers konden de aanwezigen een ronde doen op de Heraldische Markt en reikte Hans de Boo, hoofdredacteur van het ‘Heraldisch Tijdschrift’, de eerste twee exemplaren van ‘de Zilveren Bodebus’ uit. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van heraldiek.

Na de laatste presentatie was er de mogelijkheid om in de Grote of Sint-Bavokerk middels een rondleiding zelf de wapens op het hoogkoor te bewonderen. De dag werd afgesloten met een borrel.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Op zaterdag 29 april 2017 hebben we als ‘Dag van Heraldiek’ een geslaagde bijeenkomst gehad in het Zwanenbroedershuis van het ‘Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’ te ‘s-Hertogenbosch, met drie lezingen en een heraldische markt (met o.a. boeken, houtsnijwerk en schilders).

Heraldische dag

De heraldische markt in het Zwanenbroedershuis, 2017


Wageningen University & Research

Panorama of the campus of Wageningen University & Research, 2017


De Toonzaal,
‘s-Hertogenbosch

RIDDERS VAN DE OUDE WAND - HD en Blazoen 2023


2022 Catharinakapel, Harderwijk

Catharinakapel Harderwijk


2021 Maltezerhuis, Utrecht

Wapen Orde van Malta op Maltezer Huis, Utrecht

Open deze link in een nieuw tabblad voor een grotere afbeelding van het raam


2019 en 2020 – geen

Corona - kronen


2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

Zegelringen


2017: ‘s-Hertogenbosch

Dag van Heraldiek