Raad van Advies

Raad van Advies van het NGHHet bestuur is bijzonder verheugd dat enkele vooraanstaande deskundigen op heraldisch gebied bereid zijn om ons terzijde te staan als onafhankelijk klankbord en met hun gevraagde en ongevraagde adviezen helpen het (beleid van het) NGH te verbeteren.

Er zijn nu twee leden actief.


mr. Jan T. Anema


Prof. Dr. Luc Duerloo


Voormalig lid

Christoph E.G. ten Houte de Lange

De indrukwekkende kennis van Christoph op het gebied van heraldiek was voor ons aanleiding om hem te vragen toe te treden tot onze Raad van Advies. Helaas heeft hij deze rol slechts een half jaar kunnen vervullen; tot zijn overleden op 6 juni 2023.

In memoriam

rouwadvertentie tHdL

Christoph ten Houte de Lange overleden

Van de voorzitter

Wapen (Anton) Zeven

Anton Zeven – Vriend van Verdienste

Vriend van Verdienste, Hans Nagtegaal

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek kan niet bestaan zonder onze vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank willen wij voortaan o.a. uiten door deze personen te onderscheiden met de status van ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Wapenschild_Nagtegaal

Met deze benoeming willen we Hans Nagtegaal niet alleen onze blijvende dankbaarheid tonen voor de schenking van zijn collectie. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in deze periode steeds zwaarder is geworden. Met al zijn bijdragen heeft Hans Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Op 28 februari 2020 was het voor ons als bestuur een eer om aan
Hans K. Nagtegaal als eerste deze onderscheidende status te verlenen.

– Secretaris, 29 februari 2020 – 

NGH bestaat 5 jaar

De vlag kan uit: het NGH bestaat vijf jaar!

Wij blikken terug op bewogen jaren waarin bestuur, commissies en auteurs hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan het Genootschap, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Heraldiek, via deze website of middels ons prachtige tijdschrift Blazoen. Dit alles was echter onmogelijk geweest zonder de interesse en hulp van de Vrienden van het NGH, waarvoor hartelijk dank.

Ook willen wij kort stilstaan bij hen die ons in de afgelopen jaren ontvallen zijn; vandaag in het bijzonder onze secretaris drs. Jan Van der Spek.

Vandaag is echter ook een gelegenheid om vooruit te blikken: niet alleen is de redactie druk bezig met de laatste Blazoen van 2019, achter de schermen zijn wij ook al doende om van 2020 een mooi heraldisch jaar te maken. Zo hopen wij ook de komende jaren weer ons steentje bij te kunnen dragen aan de wapen- en zegelkunde in Nederland.

Op naar het volgende jubileum,

Bestuur en commissies NGH

Pouvez-vous nous aider à traduire nos pages en français?

Als u de titel van dit bericht begrijpt zijn we mogelijk naar u op zoek. Wij zoeken namelijk enkele vrijwilligers die de pagina´s van onze website kunnen vertalen naar het Frans. U heeft een goede kennis van het schrijven in het Frans en wilt u ons hierbij helpen? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze secretaris via het contactformulier hier op de website.

Paris
Paris

Frans van Rijckevorsel van Kessel benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel

Met ingang van 1 januari [2017] is ons bestuurslid jonkheer mr. Frans van Rijckevorsel van Kessel benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel. Wij wensen hem heel veel succes toe met deze nieuwe functie.