Heraldische Databank

Deze collectie is geschonken door Hans K. Nagtegaal.Leeswijzer bij het raadplegen van en zoeken in deze heraldische databank

 • Bij familie namen met een volgnummer kunnen meerdere wapenvoerders vermeld staan en zijn allen wapenvoerder van dat wapen, zoals Assendelft, van 01.
 • Bij vermelding van achternaam, voornamen en jaartallen zijn naast het wapen en biografie ook een portret of zegel opgenomen, dus persoonlijke elementen, zoals: Caan, Hendrik (1719-1794).
 • Wapenvoerders die met verschillende namen voorkomen zoals: Briel, gezegd Welhouck, komen met beide namen in het register voor.
 • Indien hetzelfde wapen onder meerdere patroniemen werd gevoerd, dan zijn de vermeldingen onder één wapenbeschrijving ingevoerd. Evenwel is deze via het register onder de afzonderlijke personen toegankelijk.
  Voorbeeld: Aelbert Dirksz. (1520-1533), Dirk Pietersz. (1537-1543) en Pieter Dirk Woutersz. (1498-1549).
 • Als kleine verschillen in een wapen van dezelfde familie geconstateerd wordt worden de wapens bij elkaar geplaatst. Voorbeeld: als de leeuw soms wel en soms niet rood getongd is
 • Indien een wapen onder zowel een patroniem als onder een geslachtsnaam bekend is wordt onderling naar de wapenbeschrijvingen verwezen.
  Voorbeeld: Pieter Cornelisz.(Koornkoper) (1506-1535) en Koornkoper 01.
 • Ook zijn nieuwe wapenontwerpen en -registraties door Hans Nagtegaal opgenomen, zoals Haaren 01. Deze openbaar toegankelijke wapens kunt u bij ons vinden in het menu onder: Wapenregisters, Bureau Nagtegaal of klik hier

Zoeken op de site en ook in de database gaat als volgt:

Rechts in de blauwe menubalk ziet u een wit vergrootglas, klik hierop en de zoekfunctie wordt geopend.

U kunt zoeken op een naam of een relevant woord bv in de blazoenering.

Let op: Geef na het intikken van de zoektekst een Enter / Return.

Zoals:

Keijser

lelie (geeft 152 hits op 1 nov 2019)

lelie, klophamer (de combinatie geeft 3 hits op 1 nov 2019)

lelie, klophamer, zwaan (deze combinatie geeft 1 hit op 1 nov 2019)

Met de zoekfunctie kunt u dus een combinatie selecteren.
Dit kunt u gebruiken om een wapen zonder naam te identificeren en bij een ontwerpen van een nieuw wapen of er al of niet een oude versie van bestaat.

Helaas kunnen nog geen Wildcards (Jokers) (*, ?) worden gebruikt.


en_GBEnglish (UK)