Gezocht: Vrijwilliger voor de sociale media

De wens van bestuur en commissies is de heraldiek en NGH meer bekendheid te geven via verschillende kanalen op de sociale media.

Hiervoor zoeken wij iemand met bekendheid en ervaring met genoemde media en met affiniteit voor
de heraldiek.

Bent u de persoon die we zoeken, of kent u iemand die ons hierbij behulpzaam zou willen zijn,
dan graag een e-mail naar de voorzitter: duit77@gmail.com
Nadere informatie: Hans Duitgenius: 0638 268 193