Als kleine stichting, met eigen inkomsten van onder de €8.500,- per jaar, zijn wij deels afhankelijk van subsidies. De afgelopen jaren zijn wij gelukkig geweest in het verkrijgen van grote bijdragen van het Cultuurfonds, mede dankzij het Pronk Visser Fonds, Dit fonds heeft als doel:

Het stimuleren van genealogie en heraldiek in Nederland,
waaronder ook wordt begrepen onderzoek naar hand/huismerken.

Wij zijn dit fonds zeer dankbaar

  • Voor de al meerdere jaren lopende bijdrage voor de uitgave van ons tijdschrift Blazoen, en
  • Voor de éénmalige projectbijdrage in 2020 voor het incorporeren van de (binnenkort voormalige) website ‘WAZAMAR’ in onze website en zo beschikbaar te stellen aan iedere bezoeker van onze site. Dit betekende een ingrijpende aanpassing van de gehele website. Zonder de bijdrage zou dat niet mogelijk geweest zijn. Niet alleen het voor het publiek zichtbare (en door vrijwilligers beheerde) deel moest hiervoor uitgebreid en heringericht worden. Ook de beheeromgeving is flink uitgebreid. Hiervoor was inhuur van professionele ondersteuning van onze technische beheerders noodzakelijk.
  • In 2024 hebben we een donatie mogen ontvangen voor de publicatie  van ons ‘Jubileumboek Nederlands Genootschap voor de Heraldiek 2014 – 2024’

De concrete bedragen van deze ondersteuning kunt u terugvinden op de website van het Cultuurfonds.