Editorial office Blazoen


Secretaris & waarnemend hoofdredacteur

W. J. B. C. M. (William) Coolen

E: coolen@genootschap-heraldiek.nl

Lid Redactie

K. (Klaas) Padberg Evenboer

E: padberg.evenboer@genootschap-heraldiek.nl

Lid Redactie

drs. R.H. (Redmer) Alma AIH

E: alma@genootschap-heraldiek.nl

Lid Redactie

T. (Tom) Metselaars

E: metselaars@genootschap-heraldiek.nl

Secretariaat - Redactie Blazoen

A: Tobias Asserlaan 31, 5056 VA Berkel Enschot
E: redactie@genootschap-heraldiek.nl