Na het overlijden van John Halie de Hallois in augustus vorig jaar heb ik, Hans H. Duitgenius, de voorzittershamer mogen overnemen. Graag wil ik me hier nader aan u voorstellen en enkele andere ontwikkelingen in de stichting met u delen.

 • Geboren (1948) en getogen in Schiedam.
 • Opleidingen:
  • Rijks HBS-B (Schiedam),
  • Doctoraalstudie wiskunde (Leiden),
  • Eerstegraads bevoegdheid informatica (diverse universiteiten).
 • Trotse vader van drie kinderen en grootvader van 8 kleinkinderen.
 • Werkzaamheden:
  • Docent wiskunde diverse VWO scholen.
  • Hogeschooldocent wiskunde en informatica aan de Hogeschool voor
   Economische Studies (HES) te Rotterdam (later Hogeschool Rotterdam),
   later ook voorzitter Medezeggenschapsraad.
  • Directeur eigenaar van een BV actief in ICT-opleidingen alsmede verkoop
   van PC-software.

Na mijn pensionering (57 jaar) ben ik in de genealogie en heraldiek gedoken en ben ik gepassioneerd moderne kunst gaan verzamelen. Met als resultaat een kunstwebsite met ca. 1500 kunstwerken. Na enkele jaren in het bestuur van de NGV (zowel hoofdbestuur als Heraldiek) te hebben gefunctioneerd hebben de leden van de afdeling Heraldiek zich afgesplitst (2012) en is de stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek ontstaan waarvan ik vicevoorzitter werd.

Als voorzitter zal ik met de collega´s in het bestuur blijven zorgdragen voor een verdere uitbouw van Blazoen, de website en het registreren van wapens, alsmede het behoud van heraldisch erfgoed en de erkenning van de Heraldiek als cultureel erfgoed bij de Nederlandse en Europese instellingen. Zo zal een begin gemaakt worden met de uitbreiding van de website met de geregistreerde wapens van de Fryske Rie foar Heraldyk en de wapens gemaakt door de heraldisch kunstenaar Kees Walschots.

Op bestuurlijk vlak zijn er twee nieuwtjes te melden:

 1.  Opgericht is een Raad van Advies.
  Het bestuur is bijzonder verheugd dat daarin zitting hebben willen nemen:

  1. mr. Jan T. Anema aih (o.a. voorzitter Fryske Rie foar Heraldyk, voorzitter
   Stichting De Nederlandse Leeuw, lid van de Académie internationale
   d’héraldique),
  2. Prof. dr. Luc Duerloo AIH (historicus aan de universiteit van Antwerpen, voorzitter Vlaamse Heraldische Raad en bestuurslid van de Académie internationale d’héraldique  en corresponderend lid van de Société française d’héraldique et de sigillographie),
  3. Christoph E.G. ten Houte de Lange (auteur van meer dan 25 boeken op het gebied van heraldiek en genealogie).
 2. Wat het bestuur betreft: per 9 maart 2023 is Bas Verkerk benoemd tot vicevoorzitter, Marcel van Vlaanderen tot eerste secretaris en Frans Van Rijckevorsel van Kessel tot tweede secretaris. Wibo Boswijk blijft op zijn post als penningmeester.