Voorinschrijving Heraldische Dag 5 oktober

De Heraldische Dag vindt dit jaar plaats op 5 oktober aanstaande van 10-16 uur.

De Heraldische Dag zal dit jaar plaatsvinden in Wageningen en vallen binnen de Maand van de Geschiedenis. Het thema van 2024 van de Maand van de Geschiedenis is “Propaganda, nepnieuws, manipulatie en mythevorming”.

Op de dag zullen er enkele heraldische lezingen gehouden worden binnen bovenstaand thema en is er een uitgebreide Heraldische Markt met o.a. heraldische boeken en heraldisch kunstenaars. Tevens zal er een Heraldische Tentoonstelling te zien zijn.

Ook wordt de mogelijkheid geboden voor deelnemers om hun eigen heraldisch onderzoek te presenteren door middel van een poster (gratis).

Het programma zal gepubliceerd en geactualiseerd worden op de website van de NGH : https://genootschap-heraldiek.nl/

De kosten bij voorinschrijving tot 15 september 2024 bedragen 35 Euro voor Vrienden van de NGH, 40 Euro voor niet Vrienden en 20 Euro voor studenten (op vertoon collegekaart 2024/2025). 

Bij betaling na 15 september of op de dag zelf komt daar 5 Euro bij.

Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de kosten.

Toegang tot de heraldische markt en tentoonstelling is gratis maar geeft géén recht op toegang tot de lezingen, de lunch, koffie of thee.

Voorinschrijving kan via dit formulier.