Veenstra

Oorsprong: Veenwouden (Friesland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door A.H.J. Veenstra, 1997 geboren te Deventer, voor hem en zijn naamdragende nakomelingen. Hij stamt in mannelijke lijn af van Klaas Harmens Veenstra (1731 gedoopt te Veenwouden, 1814 overleden aldaar) en van Janke Heeres Cok (rond 1735 geboren te Veenwouden, 1808 overleden aldaar).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2023.157

Uitgegeven: 11 maart 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 1

Blazoenering

Schild: Gedeeld van goud en zwart; met op het goud een rood stuurrad, waaronder drie zwarte turven (2,1); en op het zwart een kroonradertje van goud, waaronder twee geslepen briljanten van zilver naast elkaar en een verlaagde gouden dwarsbalk.

Helmteken: Drie zwarte turven, aanstotend geplaatst in een omgekeerde driehoek, voor een vlucht, rechts van goud en links van rood.

Helmkleed: Rood, gevoerd van goud.