Kerkelijk Wapenregister

Sortering op volgorde uitgiftedatum wapenbrief

KH1

Mgr.dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Wapenvoerder: Gerard Johannes Nicolaas de Korte, 1955 geboren te Vianen, werd op 5 maart 2016 door Paus Franciscus benoemd tot diocesaan bisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

ö

Ontworpen en getekend door: 2016, P. Bultsma-Vos

Wapenbrief nummer: NGH 2017.KH1,| Uitgegeven: 30 mei 2017 | Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2