Bienvenue à l’association pour l’héraldique

La fondation, «Nederlands Genootschap voor Heraldiek» (NGH) a été fondée le 18 novembre 2014. En effet, le groupe fondateur s’inquiète de l’appauvrissement et du morcellement de l’héraldique aux Pays-Bas et tente, comme organisation indépendante, d’inverser ce courant dans un sens positif.

La fondation NGH a pour but

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten:

 1. het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en
 2. het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld.

Activités importantes de la NGH

 • Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen;
 • La publication de lettres patentes pour familles, sociétés et ordres religieux.
 • La formation de trois registres:
 1. Un armorial ecclésiastique,
 2. Un armorial des corporations,
 3. Un armorial des familles,
 • Organisatie van een Heraldische dag, eenmaal per jaar;
 • La formation, comme partenaires, d’artistes et de concepteurs héraldiques de très bonne qualité artistique,
 • Het vormen, overnemen, veiligstellen en als erfgoed behouden van (vooral digitale) collectie´s op het gebied van Heraldiek.
 • L’entretien du site-web de la société.

NGH-Bibliotheek

Met 2 schenkingen in 2020 en 2021 uit de nalatenschappen van de heraldisch auteurs Willem van Ham en Frans van Ettro is de kiem van onze heraldische bibliotheek gevormd. Met dank aan de betrokken hebben wij deze schenkingen aanvaard om zo mede invulling te geven aan ons speerpunt om de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch erfgoed te behouden en te vergroten.

Vrijwilligers van onze bibliotheekcommissie hebben deze collecties beoordeelt en het heraldische deel van de werken beschreven en geclassificeerd in een online catalogus. Meer over de indeling en gebruiksmogelijkheden vindt op de bibliotheekpagina in de rubriek ‘Collecties.


Vrijwilligers gezocht

Voor het uitbreiden van deze verzameling Familiewapens zoeken wij meerdere vrijwilligers die met internet en een tekstverwerker kunnen omgaan. Ook zoeken wij vrijwilligers die enigszins bekend zijn met het programma WordPress. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de wapenafbeeldingen zoeken wij iemand die overweg kan met Photoshop of een vergelijkbaar programma.

U kunt thuis op uw computer de wapens en teksten in uw eigen tempo invoeren. U krijgt van ons een aantal wapens en teksten die u door middel van knippen en plakken in de site plaatst. Het NGH draagt zorg voor ondersteuning. Help u mee deze prachtige databank op te bouwen?

Voor het vertalen van een deel van onze website naar de Franse taal zoeken wij één of meerdere vrijwilligers die de Franse taal goed beheersen.

Vrijwilligers worden verzocht contact op te nemen met Hans Duitgenius, duit77@gmail.com of via 06 38 26 81 93.

Vriend en/of vrijwilliger worden?

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf €35,- per jaar.

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt en kunt leveren, dan bent u van harte welkom.

Pour plus d’informations, adressez-vous au secrétariat ou envoyez-nous un courriel.

In Memoriam Ir. Johannes A.M.S. Halie de Hallois.

Intussen is het alweer ruim 1 jaar geleden dat, op 1 augustus 2022, onze geliefde voorzitter John Halie de Hallois is overleden. Lees zijn ‘In Memoriam’


Collectie Hans Nagtegaal toegankelijk voor Vrienden

In een ‘Heraldische databank‘ heeft de, in 2020 overleden, heraldicus Hans Nagtegaal wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Daarnaast heeft hij ook vele ‘Genealogieën‘ en biografieën van wapendragers geschreven,

Deze ‘Collectie Nagtegaal’ is beschikbaar op een afgeschermd deel van onze website. Onze vrienden krijgen een persoonlijke inlogcode waarmee zij toegang hebben tot deze collectie. Het wapenregister van zijn Heraldisch Bureau uit de periode 2014-2020 is ook via onze website toegankelijk. (Zijn eerdere wapens zijn deels te zien via onze collega´s op Hogenda.)