NGH bestaat 5 jaar

De vlag kan uit: het NGH bestaat vijf jaar!

Wij blikken terug op bewogen jaren waarin bestuur, commissies en auteurs hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan het Genootschap, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Heraldiek, via deze website of middels ons prachtige tijdschrift Blazoen. Dit alles was echter onmogelijk geweest zonder de interesse en hulp van de Vrienden van het NGH, waarvoor hartelijk dank.

Ook willen wij kort stilstaan bij hen die ons in de afgelopen jaren ontvallen zijn; vandaag in het bijzonder onze secretaris drs. Jan Van der Spek.

Vandaag is echter ook een gelegenheid om vooruit te blikken: niet alleen is de redactie druk bezig met de laatste Blazoen van 2019, achter de schermen zijn wij ook al doende om van 2020 een mooi heraldisch jaar te maken. Zo hopen wij ook de komende jaren weer ons steentje bij te kunnen dragen aan de wapen- en zegelkunde in Nederland.

Op naar het volgende jubileum,

Bestuur en commissies NGH