Blazoen jaargang 6 (2020), nummer 1

De nieuwe Blazoen ligt bij de drukker. In dit nummer staan artikelen over onder andere een Franse heraldicus die ook ‘koning’ is, gelakte Middeleeuwse waszegels, nieuwe wapenbrieven van het NGH, grafstenen in Duitsland en België en informatie over de Heraldische Dag.

Vrienden van het NGH ontvangen ons kwartaalblad: https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden/