Blazoen, jaargang 7, nr 2
Van de redactie34
Bernard Grothues: Sian Vaughan-Jones uit Wales, edelsmid en ontwerpster van heraldische artefacten35
Heraldische Dag 2021 Utrecht37
Hendrik Brouwer † en Tony Joosen: Blanca van Castilië38
Redmer Alma: Het wapen Tamminga/Van Ewsum49
Frans Wetzels: De Clavedries clan voor 130053
Klaas Padberg Evenboer: Het Berghse kroniekenhandschrift57
Levende Heraldiek: Honderd wapens in het NGH wapenregister62
Vrijkwartier:
– Zegelstempel met onbekend wapen in Holten
– Onbekend vrouwenwapen op een schilderij
– Zegelstempel gevonden in Haarlem
67