Böhms – Werken

Cor Böhms – werken

Onderstaand een klein overzicht met 163 afbeeldingen van de heraldische werken van de Haagse heraldisch kunstenaar Cor Böhms. Na zijn studie aan de Koninlijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft hij vele wapens ontworpen en/of geschilderd. In zijn heraldische carrière, sinds 1975, is hij niet enkel werkzaam voor vele individuele opdrachtgevers en één van de vaste schilders in het Gilde dat gelieerd is aan ons Genootschap. Hij was/is ook  werkzaam voor de Hoge Raad van Adel en het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Genealogie en Wapenkunde. Cor vond een leermeester en inspirator de gerenommeerde heraldicus Karel van den Sigtenhorst. De stijl die door Van den Sigtenhorst is ontwikkeld is ook sterk herkenbaar in het werk van Cor.

familiewapens zijn verdeeld over 4 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Aardema <-> Knegjes / 2 Koken <-> Sterrenberg / 3 Stevelmans <-> Van Wouw, 17 onbekende wapens en 4 ontwerpen / 4 13 ontwerpen

Wapen (Anton) Zeven

Anton Zeven – Vriend van Verdienste

Walschots – Families

Kees Walschots – families

De 390 familiewapens zijn verdeeld over 8 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Addens <-> Brinkman / 2 Broos <-> Van Engelenburg / 3 Engelsman <-> Van Helsdingen / 4 Hesterman <-> De Krom /
5 Kröner <-> Otto / 6 Overgouw <-> Schoneveld / 7 Schrandt <-> Verhulst /  8 Vermeulen <-> Zwitser

Rouwkaart Hans Nagtegaal

Hans Nagtegaal overleden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat onze ‘Vriend van Verdienste’ Hans Nagtegaal op 2 juni j.l. is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Meer informatie over het werk van Hans hebben wij verzameld op zijn inschrijving als onze eerste ‘Vriend van Verdienste’. In het volgende nummer van Blazoen zullen wij hem verder gedenken.

Namens het bestuur en de commissieleden van het NGH,
Marcel van Vlaanderen
Secrétaire

Inloggegevens collectie Nagtegaal

Alle Vrienden van het NGH hebben als het goed is inmiddels inloggegevens ontvangen, waarmee ze de heraldische en genealogische collectie van Hans Nagtegaal kunnen raadplegen op onze website.

Mocht u als Vriend onverhoopt de email met inloggegevens heden nog niet binnen hebben, gelieve dan contact op te nemen met onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, bereikbaar via duit77@gmail.com