Heraldisch Compendium van Hans Nagtegaal

Gezocht: Vrijwilliger voor de sociale media

De wens van bestuur en commissies is de heraldiek en NGH meer bekendheid te geven via verschillende kanalen op de sociale media.

Hiervoor zoeken wij iemand met bekendheid en ervaring met genoemde media en met affiniteit voor
de heraldiek.

Bent u de persoon die we zoeken, of kent u iemand die ons hierbij behulpzaam zou willen zijn,
dan graag een e-mail naar de voorzitter: duit77@gmail.com
Nadere informatie: Hans Duitgenius: 0638 268 193

Schermafbeelding van de pagina 'Heraldiek" op KIEN

Heraldiek als immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. De heraldiek valt hier natuurlijk onder.

Sinds 5 oktober is ‘Heraldiek’ (via het NGH) toegetreden tot het Netwerk van het ‘Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland’ (KIEN). Dit is een netwerk van betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen.

Met deze erkenning en waardering wil NGH heraldiek onder het publiek meer bekend maken . De erkenning maakt het makkelijker om aan andere historische-, culturele- en erfgoed-organisaties en ook de overheid om ondersteuning te vragen bij de uitvoering van dit doel. Bijvoorbeeld bij het opsporen en -digitaal- toegankelijk maken van archieven en documenten.

Immaterieel en dynamisch erfgoed 

Anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en monumenten) is immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd. Het verbindt de gemeenschap die het beoefent en zich er mee identificeert. Immaterieel erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het vaak met passie en op vrijwillige basis beoefenen. 

Wat betekent opname in het Netwerk?

Het laat zien dat we als heraldische gemeenschap (beheerders, beoefenaars of direct betrokkenen) de uiting, werken en activiteiten erkennen als immaterieel erfgoed. Het is ook de 1e stap naar een verdere erkenning als historisch en levend vak-, onderzoeks- en sociaal-domein, opname in de ‘Inventaris’ en het ‘Register’.

Bekijk onze inschrijving op https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/heraldiek

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/heraldiek

Raad van Advies

Raad van AdviesHet bestuur is bijzonder verheugd dat enkele vooraanstaande deskundigen op heraldisch gebied bereid zijn om ons terzijde te staan als onafhankelijk klankbord en met hun gevraagde en ongevraagde adviezen helpen het (beleid van het) NGH te verbeteren.

Er zijn nu twee leden actief.


mr. Jan T. Anema


Prof. Dr. Luc Duerloo


Voormalig lid

Christoph E.G. ten Houte de Lange

De indrukwekkende kennis van Christoph op het gebied van heraldiek was voor ons aanleiding om hem te vragen toe te treden tot onze Raad van Advies. Helaas heeft hij deze rol slechts een half jaar kunnen vervullen; tot zijn overleden op 6 juni 2023.

In memoriam

rouwadvertentie tHdL

Christoph ten Houte de Lange overleden

Van de voorzitter

Wapen (Anton) Zeven

Anton Zeven – Vriend van Verdienste

Vriend van Verdienste, Hans Nagtegaal

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek kan niet bestaan zonder onze vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank willen wij voortaan o.a. uiten door deze personen te onderscheiden met de status van ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Wapenschild_Nagtegaal

Met deze benoeming willen we Hans Nagtegaal niet alleen onze blijvende dankbaarheid tonen voor de schenking van zijn collectie. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in deze periode steeds zwaarder is geworden. Met al zijn bijdragen heeft Hans Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Op 28 februari 2020 was het voor ons als bestuur een eer om aan
Hans K. Nagtegaal als eerste deze onderscheidende status te verlenen.

– Secretaris, 29 februari 2020 – 

NGH bestaat 5 jaar

De vlag kan uit: het NGH bestaat vijf jaar!

Wij blikken terug op bewogen jaren waarin bestuur, commissies en auteurs hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan het Genootschap, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Heraldiek, via deze website of middels ons prachtige tijdschrift Blazoen. Dit alles was echter onmogelijk geweest zonder de interesse en hulp van de Vrienden van het NGH, waarvoor hartelijk dank.

Ook willen wij kort stilstaan bij hen die ons in de afgelopen jaren ontvallen zijn; vandaag in het bijzonder onze secretaris drs. Jan Van der Spek.

Vandaag is echter ook een gelegenheid om vooruit te blikken: niet alleen is de redactie druk bezig met de laatste Blazoen van 2019, achter de schermen zijn wij ook al doende om van 2020 een mooi heraldisch jaar te maken. Zo hopen wij ook de komende jaren weer ons steentje bij te kunnen dragen aan de wapen- en zegelkunde in Nederland.

Op naar het volgende jubileum,

Bestuur en commissies NGH

Pouvez-vous nous aider à traduire nos pages en français?

Als u de titel van dit bericht begrijpt zijn we mogelijk naar u op zoek. Wij zoeken namelijk enkele vrijwilligers die de pagina´s van onze website kunnen vertalen naar het Frans. U heeft een goede kennis van het schrijven in het Frans en wilt u ons hierbij helpen? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze secretaris via het contactformulier hier op de website.

Paris
Paris