Voor vragen over wapenbrieven kunt het best rechtstreeks contact opnemen met ons college van Herauten: herauten@genootschap-heraldiek.nl

Als u Vriend wilt worden (o.a. voor het verkrijgen van «Blazoen») kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Voor overige vragen kunt u terecht bij de secretaris van ons bestuur, Marcel van Vlaanderen

E: secretaris.ngh@gmail.com

A: Kemal Atatürkstraat 14, 3573 PA Utrecht

NB: tussen 15 juli en 15 augustus is het secretariaat zeer beperkt bereikbaar. Voor spoedeisende vragen kunt u in deze periode het best contact opnemen met onze voorzitter.

Algemeen secretariaat

Marcel van Vlaanderen