Journée de l’héraldique

La NGH organise une fois par an, dans la mesure du possible, une journée de l’héraldique (Salon d’héraldique) dans un endroit chargé d’histoire héraldique.


Heraldische Dag 2021, 9 oktober in Utrecht

Wie zich weer eens wil onderdompelen in de schoonheid van heraldiek (en welke liefhebber en geïnteresseerde wil dit nu niet?!) is meer dan welkom op de Heraldische Dag 2021 die dit jaar op zaterdag 9 oktober as. te Utrecht wordt gehouden. De organisatie verzorgen we als Genootschap dit jaar samen met onze collega´s van het KNGGW.

Inmiddels is een inspirerende locatie gevonden. Wij komen bij elkaar in het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht waar wij te gast zijn bij de kanselarij van S.M.H. Orde van Malta.

Op deze dag is er plaats voor ontmoeting en gesprek met mede-heraldici. Ongetwijfeld valt er veel te ontdekken op de Heraldische markt waar kennisgemaakt kan worden met de aanwezige boekhandelaren, artiesten en verenigingen. Een tweetal inspirerende lezingen completeren het geheel.

De inloop is vanaf 10.30 uur en het programma start om 11.00 uur. De dag wordt vanaf 16.00 uur afgesloten met een borrel.

De kosten bedragen 25,00 euro p.p. (inclusief drankjes, lunch en borrel), vooraf te voldoen en over te maken op rekeningnr. NL52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek, o.v.v. HD 2021. Na de ontvangst van het bedrag wordt de deelname definitief.

Wij kunnen maximaal 80 deelnemers ontvangen. Meldt u zich dus tijdig aan.

Inschrijven kan vanaf heden bij: Hans Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ, Helmond. E-mail: duit77@Gmail.com .

Nadere informatie over het programma volgt nog. Heeft u zelf vragen, dan kunnen deze gesteld worden aan Hans Peijnenburg peijnenburg@knggw.nl  (KNGGW), of Hans Duitgenius (NGH).

Graag tot 9 oktober!

Indien het Corona-virus op enigerlei wijze alsnog een belemmering mocht vormen voor het doorgaan wordt de dag opnieuw uitgesteld tot een datum waarop een veilige en aangename bijeenkomst wel mogelijk is. Indien die dag u niet schikt wordt uw betaling zonder enige belemmering teruggestort.

De topprioriteit van beide besturen is uw gezondheid.


Helaas geen Heraldische Dagen in 2019 en 2020.

Helaas is ook heraldisch Nederland niet ontkomen aan de gevolgen van het Corona-virus in 2020. Hoe goed de situatie er voor de zomer ook uitzag, de verwachting was wel dat de 1,5 afstand nog nodig zou zijn. Hierdoor hebben we moeten besluiten de dag te verplaatsen naar 2021. Corona ging in 2020 niet samen  met ontmoeten, lezingen en onze heraldische markt.

Hoewel we teleurgesteld waren geen mooie dag voor u te kunnen organiseren bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Vlak voordat de Heraldische Dag oorspronkelijk gepland stond liepen de besmettingen weer sterk op, het bleek de start van de 2e golf.


Ce ne fut pas le cas en 2019, car l’implantation de fameuse collection Nagtegaal sur notre site-Web a demandé plus de temps que prévu.


2018 – Haarlem

Le samedi 10 novembre 2018, nous avons organisé, de concert avec la section héraldique du «Nederlandse Genealogische Vereniging» (NGV), une journée héraldique bien remplie à Haarlem.

A l’église Saint-Jean, qui fait partie des Archives de Hollande du Nord, il y a eu deux exposés. Guus van Breugel a parlé de l’héraldique familiale du XVIe au XXe siècle et Willem de Jong, a commenté les écussons du chœur de la Grande ou église Saint-Bavon à Haarlem. Durant la pause, entre les deux orateurs, les participants ont pu visiter le Marché Héraldique. Hans de Boo, rédacteur en chef du Journal Héraldique a remis les deux premiers exemplaires du «Bodebus» en argent. Ce prix est attribué pour stimuler la recherche scientifique en héraldique.

Après la dernière présentation, une visite guidée de la Grande ou église Saint-Bavon a été organisée pour permettre aux amateurs d’admirer les écussons du chœur de l’église. La journée s’est conclue par le verre de l’amitié.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Le samedi 29 avril 2017, nous avons eu une journée réussie à la maison «Zwanenbroedershuis» à ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) dans l’illustre «Lieve Vrouwe Broederschap» où les participants ont pu assister à trois lectures sur l’héraldique et visiter un marché héraldique (il y avait, entre autres, des livres, du travail sur bois et des peintures héraldiques).

2021 Maltezerhuis, Utrecht

Wapem Orde van Malta op Maltezer Huis, Utrecht

2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

2017: ’s Hertogenbosch
1766

1768