Journée de l’héraldique

La NGH organise une fois par an, dans la mesure du possible, une journée de l’héraldique (Salon d’héraldique) dans un endroit chargé d’histoire héraldique.


Heraldische Dag 2021, 9 oktober in Utrecht

Geïnteresseerden in heraldiek zijn dit jaar op 9 oktober a.s. meer dan welkom op de ‘Heraldische Dag’. Dit jaar wordt de organisatie gezamenlijk verzorgd door het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (KNGGW).

Er is een inspirerende locatie gevonden: we komen bij elkaar in het Maltezer Huis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht, waar we te gast zijn bij de kanselarij van de ‘Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta – Associatie Nederland’. Op deze dag is er vanzelfsprekend ruim voldoende plaats voor ‘ontmoeting en gesprek’ met mededeelnemers.

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd twee interessante sprekers te vinden. De eerste spreker is de heer J. (Jelle) C. Terluin, heraut Frisia I en tweede voorzitter van de Fryske Rie foar Heraldyk die een lezing zal houden over: Rouwborden en Heraldiek. In de middag zal de heer Klaas Padberg Evenboer ons verrassen met: Hendrik van Heessel, wapenkoning der Ruwier: Herkomst, nageslacht en oeuvre.

Naast genoemde lezingen valt er ongetwijfeld van alles te ontdekken op de ‘Heraldische Markt’ met heraldische literatuur, heraldische kunstenaars en aanverwante verenigingen en organisaties. De inloop is vanaf 10.30 uur en het programma start om 11.00 uur. De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. De kosten bedragen 25,00 euro p.p. (incl. drankjes, lunch en borrel), vooraf te voldoen en over te maken op rekeningnummer:
NL 52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek, o.v.v. HD2021.

Na de ontvangst van het bedrag wordt de deelname definitief. Daar de ruimte in het Maltezer Huis zijn beperkingen heeft, is deelname van 80 personen het maximum. Dus meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij Hans Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond, e-mail: duit77@gmail.com, tel.: 0638 268 193.

Heeft u zelf vragen, dan kunnen deze gesteld worden aan Hans Peijnenburg peijnenburg@knggw.nl  (KNGGW), of Hans Duitgenius duit77@gmail.com (NGH).

Indien het coronavirus op enigerlei wijze alsnog een belemmering mocht vormen voor het doorgaan van deze activiteit, wordt de dag opnieuw uitgesteld tot een datum waarop een veilige en aangename bijeenkomst wel mogelijk is. Uw betaling wordt, wanneer een mogelijke nieuwe datum u niet schikt, zonder enige belemmering teruggestort.

De topprioriteit van beide besturen is uw gezondheid.

Graag tot 9 oktober!


Helaas geen Heraldische Dagen in 2019 en 2020.

Helaas is ook heraldisch Nederland niet ontkomen aan de gevolgen van het Corona-virus in 2020. Hoe goed de situatie er voor de zomer ook uitzag, de verwachting was wel dat de 1,5 afstand nog nodig zou zijn. Hierdoor hebben we moeten besluiten de dag te verplaatsen naar 2021. Corona ging in 2020 niet samen  met ontmoeten, lezingen en onze heraldische markt.

Hoewel we teleurgesteld waren geen mooie dag voor u te kunnen organiseren bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Vlak voordat de Heraldische Dag oorspronkelijk gepland stond liepen de besmettingen weer sterk op, het bleek de start van de 2e golf.


Ce ne fut pas le cas en 2019, car l’implantation de fameuse collection Nagtegaal sur notre site-Web a demandé plus de temps que prévu.


2018 – Haarlem

Le samedi 10 novembre 2018, nous avons organisé, de concert avec la section héraldique du «Nederlandse Genealogische Vereniging» (NGV), une journée héraldique bien remplie à Haarlem.

A l’église Saint-Jean, qui fait partie des Archives de Hollande du Nord, il y a eu deux exposés. Guus van Breugel a parlé de l’héraldique familiale du XVIe au XXe siècle et Willem de Jong, a commenté les écussons du chœur de la Grande ou église Saint-Bavon à Haarlem. Durant la pause, entre les deux orateurs, les participants ont pu visiter le Marché Héraldique. Hans de Boo, rédacteur en chef du Journal Héraldique a remis les deux premiers exemplaires du «Bodebus» en argent. Ce prix est attribué pour stimuler la recherche scientifique en héraldique.

Après la dernière présentation, une visite guidée de la Grande ou église Saint-Bavon a été organisée pour permettre aux amateurs d’admirer les écussons du chœur de l’église. La journée s’est conclue par le verre de l’amitié.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Le samedi 29 avril 2017, nous avons eu une journée réussie à la maison «Zwanenbroedershuis» à ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) dans l’illustre «Lieve Vrouwe Broederschap» où les participants ont pu assister à trois lectures sur l’héraldique et visiter un marché héraldique (il y avait, entre autres, des livres, du travail sur bois et des peintures héraldiques).

2021 Maltezerhuis, Utrecht

Wapem Orde van Malta op Maltezer Huis, Utrecht

2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

2017: ’s Hertogenbosch
1766

1768