Journée de l’héraldique

La NGH organise une fois par an, dans la mesure du possible, une journée de l’héraldique (Salon d’héraldique) dans un endroit chargé d’histoire héraldique.

De volgende Heraldische Dag zal waarschijnlijk in het najaar van 2022 worden georganiseerd.

Zodra we daar meer over weten zullen wij dat hieronder melden. Heeft u tips over een goede locatie of wilt u zich misschien aanmelden als spreker? Dat horen wij dan natuurlijk graag. Stuurt u in dat geval s.v.p. een e-mail aan onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, duit77@Gmail.com


2021  – Utrecht

Geïnteresseerden in heraldiek konden op 9 oktober 2021, ondanks nog steeds kleine beperkingen door de Corona-maatregelen, weer genieten van een ‘Heraldische Dag’.

De dag werd gehouden in de inspirerende locatie van het Maltezer Huis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht, waar we te gast waren bij de kanselarij van de ‘Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta – Associatie Nederland’. De verzorging  was verder een samenwerking tussen het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (KNGGW).

Na een inleiding op de Orde en het Maltezer Huis door dhr. Jan-Willem van Oldeneel tot Oldenzeel, oud-Kapittellid, hebben tijdens het programma hebben nog twee sprekers ons meegenomen in de bevindingen van hun interessante onderzoeken. De eerste spreker was de heer Jelle Terluin, heraut Frisia I en tweede voorzitter van de Fryske Rie foar Heraldyk. In zijn lezing Rouwborden en Heraldiek nam hij de toehoorders mee naar de Friese Kerken. In de middag nam de heer Klaas Padberg Evenboer ons mee in zijn ontdekkingen in de lezing Hendrik van Heessel, wapenkoning der Ruwier: Herkomst, nageslacht en oeuvre.

Naast de genoemde lezingen viel er van alles te ontdekken op de ‘Heraldische Markt’ met heraldische literatuur, heraldische kunstenaars en aanverwante verenigingen en organisaties en tijdens de rondleidingen door het pand en de kapel. Ook was er vanzelfsprekend ruim plaats voor ‘ontmoeting en gesprek’ met mededeelnemers.


2020 – geen

Ook heraldisch Nederland is niet ontkomen aan de gevolgen van het Corona-virus in 2020. Hoe goed de situatie er voor die zomer ook uitzag, de verwachting was wel dat de 1,5 afstand nog nodig zou zijn. Hierdoor hebben we moeten besluiten de Heralsische Dag te verplaatsen naar 2021. Gezondheid ging in 2020 niet samen met ontmoeten, lezingen en onze heraldische markt.

Hoewel we teleurgesteld waren geen mooie dag voor u te kunnen organiseren bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Vlak voordat de Heraldische Dag oorspronkelijk gepland stond liepen de besmettingen weer sterk op, het bleek de start van de 2e golf.


2019 – geen

Helaas is het ons niet gelukt om in 2019 een heraldische dag te organiseren. De implementatie van de prachtige collectie Nagtegaal op onze website koste meer tijd dan was verwacht.


2018 – Haarlem

Le samedi 10 novembre 2018, nous avons organisé, de concert avec la section héraldique du «Nederlandse Genealogische Vereniging» (NGV), une journée héraldique bien remplie à Haarlem.

A l’église Saint-Jean, qui fait partie des Archives de Hollande du Nord, il y a eu deux exposés. Guus van Breugel a parlé de l’héraldique familiale du XVIe au XXe siècle et Willem de Jong, a commenté les écussons du chœur de la Grande ou église Saint-Bavon à Haarlem. Durant la pause, entre les deux orateurs, les participants ont pu visiter le Marché Héraldique. Hans de Boo, rédacteur en chef du Journal Héraldique a remis les deux premiers exemplaires du «Bodebus» en argent. Ce prix est attribué pour stimuler la recherche scientifique en héraldique.

Après la dernière présentation, une visite guidée de la Grande ou église Saint-Bavon a été organisée pour permettre aux amateurs d’admirer les écussons du chœur de l’église. La journée s’est conclue par le verre de l’amitié.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Le samedi 29 avril 2017, nous avons eu une journée réussie à la maison «Zwanenbroedershuis» à ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) dans l’illustre «Lieve Vrouwe Broederschap» où les participants ont pu assister à trois lectures sur l’héraldique et visiter un marché héraldique (il y avait, entre autres, des livres, du travail sur bois et des peintures héraldiques).


2021 Maltezerhuis, Utrecht

Wapem Orde van Malta op Maltezer Huis, Utrecht


2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem


2017: ‘s Hertogenbosch