Wapenregister Fryske Rie foar Heraldyk – Nog in testfase


Onze collegae van de Fryske Rie foar Heraldyk vormen binnen de Fryske Akademy een commissie die raad geeft op
het gebied van wapens van provincie, waterschappen, gemeenten, dorpen, vlekken, scholen, verenigingen, families,
enz. Ook ontwerpen zij Heraldische wapens en registreren deze. In nauwe samenwerking met de Rie foar Heraldyk presenteren wij hier de door hen geregistreerde wapens. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij de Fryske Rie foar Heraldyk.

De geregistreerde wapens kunt u vinden in de Friese Genealogische Jaarboeken.

Mocht u belangstelling hebben voor een wapen en kunt u aantonen dat u daadwerkelijk van de persoon en/of familie afstamt, waarvoor het wapen is ontworpen en geregistreerd, dan kunt u contact opnemen met:
Klaas J. Bekkema, de skriuwer-argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk