Foto John Halie de Hallois

ir. J. A. M. S. Halie de Hallois (1948-2022)

In Memoriam Ir. Johannes A.M.S. Halie de Hallois.

Tekst zoals deze tussen 8 augustus en 6 november 2022 op de hoofdpagina van de website heeft gestaan en in Blazoen (jaargang 8, nr 3) is gepubliceerd.

Op 1 augustus jongstleden is overleden onze geliefde John Halie de Hallois, voorzitter van de stichting het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH).

Gedurende de afgelopen 20 jaar was John een belangrijke voortrekker van de Heraldiek. Aanvankelijk als bestuurslid van de afdeling Heraldiek van de NGV en vanaf november 2014 als voorzitter van het NGH. Ik genoot het voorrecht gedurende die jaren samen met hem gestalte te kunnen geven aan het prachtige fenomeen van de Heraldiek. Dat deden wij samen met een klein groepje van enthousiaste mensen die kosten nog moeite spaarden om er iets moois van te maken.

Met name na de oprichting van het NGH waren onze handen vrij en konden we onder leiding van John een vliegende start maken. Zo werd het prachtige blad Blazoen steeds mooier en omvangrijker en ook de website groeide uit tot een indrukwekkende verzameling van wapens en andere gerelateerde zaken. Ook werden steeds meer wapens geregistreerd en werd regelmatig een Heraldische Dag en Markt georganiseerd op een interessante locatie.

John genoot zichtbaar van de mogelijkheden die zijn voorzitterschap hem bood om op Heraldische Dagen en bij uitreikingen van wapenbrieven in contact te komen met andere geïnteresseerden. Door het onderhouden van vriendschappelijke banden legde John de basis voor zijn streven naar het in stand houden van een prettige sfeer in heraldisch Nederland om zo mensen tot elkaar te brengen.

John zorgde ervoor dat onze diverse commissies in de loop der jaren steeds verder werden uitgebouwd. Het gaat daarbij om: de redactie, de Herauten, de websitecommissie en de bibliotheek. John zat als een spin in het web en wist als geen ander de contacten te onderhouden, uit te breiden en te intensiveren.

De prachtige begrafenisceremonie voor John vond plaats op 8 augustus in de Orangerie van kasteel Maurick te Vught. Zijn vrouw Annelies en alle vier de kinderen hielden indrukwekkende en zeer persoonlijk toespraken.

Mede namens de andere bestuurs- en commissieleden wil ik John graag bedanken voor zijn geweldige inzet voor de Heraldiek. We verliezen in hem een rots in de branding, een gedenkwaardige stimulator, een voortreffelijke en deskundige voorzitter en bovenal een goede en karaktervolle vriend. Onze vriendschap gaat niet verloren, die zit in ons hoofd en hart.

drs. Hans H. Duitgenius, vice-voorzitter*, september 2022

* Op 1 oktober 2022 is Hans Duitgenius verkozen tot voorzitter van het NGH.